Lyssna på sidan Lyssna

Strömsunds kommun arbetar på flera sätt med att beakta barn och ungas rättigheter.

Pressmeddelande • Publicerad:

Barnkonventionen viktig i kommunens arbete

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. För kommunen innebär det att vi tar hänsyn till barn och ungdomar i många olika frågor.
– Det handlar om allt från utbildning och fritidsverksamhet till hur vi planerar utemiljöer, säger Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och biträdande förvaltningschef på barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

Förra året blev barnkonventionen svensk lag, och i år är det 100 år sedan både män och kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen. Allas rätt till delaktighet är en av de grundläggande rättigheterna i demokratin och det knyter på ett bra sätt an till barnkonventionen och det viktiga uppdrag kommunerna har när det gäller att ta hänsyn till och lyssna på barn och ungdomar i sin verksamhet.

Vägledande vid beslut

Strömsunds kommun arbetar på flera sätt med att beakta barn och ungas rättigheter, barnkonventionens artiklar ska vara vägledande så att beslut och verksamheter är utformade för barns bästa.

 

– Vi har bildat en arbetsgrupp som tittat närmare på hur vi kan integrera barnkonventionen i våra verksamheter. Gruppen har också inventerat nuläget för att få en bra utgångspunkt inför arbetet framåt, säger Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och biträdande förvaltningschef på barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

Goda exempel från kommunens verksamheter

Här följer några goda exempel på hur kommunens verksamheter arbetar utifrån barnkonventionen. I det nyligen reviderade folkhälsoprogrammet finns också ett antal aktiviteter/mål som rör barn och unga och de följs upp i kommunens folkhälsoarbete.

  • Barns delaktighet, inflytande och rättigheter tas tillvara genom att handläggare inom socialtjänsten använder ett speciellt arbetssätt som kallas BBIC, barns behov i centrum, inom den sociala barn- och ungdomsvården.
  • Gratis tillgång till friluftsbadet på Strömsunds camping för att alla ska ha samma möjlighet att besöka badet.
  • Elever kan påverka sin skolmat genom att lämna synpunkter som sedan förs upp till så kallade kostråd.
  • Vid byggnation eller renovering av lekplatser är barnens intresse en självklar fokusfråga.
  • Genom samisk integrering lyfts elevernas identitet genom mer tid för samisk språkutveckling, eleven får rätt till sin samiska traditions-, slöjd-, kulturutbildning.

– En mycket positiv sak som kommit fram under kartläggningen är att eleverna på kommunens skolor upplever att de har goda möjligheter till inflytande. Det stärker oss i vårt fortsatta arbete med barnkonventionen, säger Hans Olof Carlsson.

 

Mer information

Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare, 0670-161 47

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: