Lyssna på sidan Lyssna

Kommunen brukar bland annat erbjuda feriepraktik inom äldreomsorgen.

Pressmeddelande • Publicerad:

Höjd lön och strategisk plan – nya satsningar lyfter feriepraktiken

Kommunen ska ta fram en strategisk plan för feriepraktik. Dessutom höjs lönen sommaren 2021. Det beslutade socialnämnden igår.
– Strömsunds kommun har erbjudit feriepraktik för ungdomar under många år. En feriepraktik ger både erfarenhet av arbetslivet samt möjlighet till en viss inkomst under sommarlovet. För kommunen har det stor betydelse att visa upp sig som en framtida attraktiv arbetsgivare, säger nämndens ordförande Karin Näsmark, (S).

Feriepraktiken, för ungdomar i högstadiet och gymnasiet, är betydelsefull för kommunen – inte minst för att möta framtida behov av arbetskraft. Därför beslutade socialnämnden igår att inför nästa år ta fram en strategisk plan för feriearbete i Strömsunds kommun där barnperspektivet och jämställdhetsperspektivet blir viktiga bitar.


– Vi behöver se på feriepraktik på ett nytt sätt. Feriepraktiken är en möjlighet för oss att locka ungdomar att utbilda sig och söka jobb i kommunen i framtiden. Det är samtidigt oftast den första kontakten med arbetslivet som många ungdomar får och vi bör göra allt för att det ska bli en positiv erfarenhet, säger socialnämndens ordförande Karin Näsmark, (S).

Se över innehåll och introduktion

Kommunen ska nu se över vilka typer av feriepraktik man kan erbjuda framöver, vad de ska innehålla och hur introduktion ska gå till.

– Vi bör lyssna på ungdomarna och höra vad de har för kompetens och förmågor. Kanske har de egna förslag på vad de kan bidra med. Det är viktigt med en god dialog då feriepraktiken är till gagn för båda parter, säger Karin Näsmark, (S).

Höjd lön sommaren 2021

Socialnämnden beslutade igår också att höja lönen för feriepraktik från 57 kronor per timme till 65 kronor per timme. Med semesterersättning ger det en timlön på 80, 40 kronor vilket är bland de högsta i länet.


Mer information
Karin Näsmark, (S), ordförande i socialnämnden, 070-232 26 85
Gudrun Öjbrandt, chef för vård- och socialförvaltningen, 0670-167 01

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: