Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Kommunen avverkar gammal skog – skapar nya friluftsområden

Kommunstyrelsen beslutade igår att avverka gammal skog i ett antal områden i Strömsunds tätort med omnejd. Avverkningen är nödvändig då skogen utgör en säkerhetsrisk för de som bor nära eller vistas i området. I samband med avverkningen planterar kommunen unga träd för att på så sätt skapa nya, attraktiva friluftsområden.

I Strömsunds tätort med omnejd finns flera områden med gammal skog. En del av skogen är i så dåligt skick att den blir en säkerhetsrisk för boende i närområdet, vid stormar till exempel. Kommunstyrelsen har därför beslutat att skogen ska avverkas.


Områdena det gäller är följande:

  • Bredgård 1:691
  • Bredgård 1:596
  • Grelsgård 5:4
  • Gärde 3:24
  • Ströms-Näset 1:220.

– Det här kommer att förändra omgivningen för de boende i närområdet och det har vi full förståelse för. Vår prioritet är invånarnas trygghet och därför är avverkningen nödvändig, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson, (S).

Avverkning under hösten

Planen är att avverkningen ska ske under hösten 2021.

– Det ska bli spännande att se de nya friluftsområden som kommer att växa fram när vi planterar nya träd av olika sorter. Vår förhoppning är att de ska bidra till en attraktiv närmiljö och locka till utevistelse, säger Susanne Hansson.

Boende i närområdet får information

Den som bor i närområdet och är berörd av avverkningen kommer att få den information som behövs i brevlådan.

 

Mer information

Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande, 0670-161 61

Mikael Ehrs, gatu- och markansvarig, 0670-164 95

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: