Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Extra statsbidrag och utebliven verksamhet bakom plusresultat

Strömsunds kommuns bokslut för 2020 visar ett plusresultat på 26 miljoner kronor. Ett flertal extra statsbidrag och andra ersättningar med anledning av corona-pandemin bidrar till plussiffrorna.

Det har varit ett annorlunda år och den ekonomiska osäkerheten var inledningsvis mycket stor. 2020 års bokslut visar dock att skatteintäkternas tillväxt ändå landade på en högre nivå än vad riksprognoserna visade i våras. Detta tack vare permitteringsstöd och förbättrade villkor i A-kassan. Det gör att vårt resultat hamnar på plus 26 miljoner kronor.

 

– Vi inledde 2020 med att vi fick välbehövliga extra statsbidrag och en ny kostnadsutjämning till vårt välfärdsuppdrag. Sedan kom corona-pandemin och ytterligare statsbidrag säkrades upp till kommunsektorn eftersom man befarade kraftigt minskade skatteintäkter, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson, (S).

Kompensation från staten

Totalt sett har staten kompenserat kommunerna väl för att möta upp fjolårets utmaningar under pandemin. Förutom extra statsbidrag har vi fått höga kompensationer för sjuklönekostnader och viss ersättning för merkostnader inom vård och omsorg. Osäkerheten framåt är dock stor.

 

– Vi ser att skatteintäkterna inte alls ökar i samma takt som verksamheternas kostnader, och samtidigt är vi fortfarande mitt uppe i en pandemi som vi måste hantera. Det ställer stora krav på kommunens medarbetare även framgent. Vi måste också hänga med i den tekniska och digitala utvecklingen vilket kan medföra ökade kostnader på kort sikt, säger ekonomichefen Veronica Hjorter Stenklyft.

Fler orsaker till överskottet

På grund av pandemin har en del av den planerade verksamheten inte gått att genomföra under 2020. Det innebär att kommunen nu har en ”verksamhetsskuld” att ta igen under kommande år. Samtidigt har det lett till kostnadsminskningar under 2020, de största återfinns inom fastighetssidan där underhåll och reparation av fastigheter har fått stå tillbaka för att minska smittspridning inom verksamheterna.

 

– Vi har även fått prioritera ned andra arbetsuppgifter under året för att frigöra tid och resurser till hanteringen av pandemin, säger Anneli Svensson, kommundirektör.

Anpassning av verksamhet framåt

Tillfälligt stora tillskott av statsbidrag förändrar inte ekonomin på längre sikt. Vi behöver fortsätta anpassa våra verksamheter, både till de ekonomiska förutsättningarna och till förändringar av kommuninvånarnas åldersfördelning.

 

Mer information
Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande, 0670-161 61
Anneli Svensson, kommundirektör, 0670-161 24

Veronica Hjorter Stenklyft, ekonomichef, 0670-161 43

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: