Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Bakteriehalterna i Ströms Vattudal åter på normal nivå

Kommunens senaste provtagning visar att bakteriehalterna återigen är normala i Ströms Vattudal.
– Vi har inte kunnat fastställa vad de förhöjda halterna berodde på, säger miljö- och byggchefen Anders Bergman.

Det var i slutet av november som Strömsunds kommun gick ut med en varning om förhöjda halter av bland annat koliforma bakterier och e-colibakterier i Ströms Vattudal. Uppmaningen till de som tar sitt dricksvatten därifrån och saknar mikrobiologisk rening var att tills vidare koka vattnet före användning.

Halterna normala igen

Nu visar den analys av bakterier som kommunen låtit göra efter provtagningen i förra veckan att bakteriehalterna i Ströms Vattudal åter ligger på en normal nivå. Proverna togs på de ställen där det enligt tidigare mätningar var mest föroreningar. Vad de höga halterna som uppmättes i november berodde på har vi inte kunnat fastställa.

– Det är glädjande att provtagningen visar på normala bakteriehalter i sjön igen, säger miljö- och byggchefen Anders Bergman.

Viktigt med mikrobiologisk rening

Han betonar att det aldrig är helt säkert att dricka ett orenat ytvatten. För all kommersiell dricksvattendistribution är det ett lagkrav på att det ska finnas barriärer för mikroorganismer.

– Vi rekommenderar därför att alla som använder ytvatten som dricksvatten installerar någon typ av mikrobiologisk rening, till exempel en UV-lampa, säger Anders Bergman.

 

Mer information
Anders Bergman, miljö- och byggchef, 0670-163 79

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: