Lyssna på sidan Lyssna
Burkar med farligt avfall står tillsammans på en hylla.

Alla som producerar farligt avfall i samband med en yrkesmässig verksamhet, ska föra anteckningar och rapportera till Naturvårdsverket.

Publicerad:

Nya regler för företag om farligt avfall

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Från och med 1 november 2020 ska alla företag och andra verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Regeringen har beslutat om ändringar i avfallsförordningen (2020:614). Det innebär sedan 1 augusti en utökad skyldighet för företag att föra anteckningar om hantering av farligt avfall. Från och med den 1 november ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Vem ska anteckna och rapportera?

Alla som producerar farligt avfall i samband med en yrkesmässig verksamhet, ska föra anteckningar och rapportera till Naturvårdsverket. Det gäller till exempel företag där det uppstår spillolja, färgavfall eller kasserade lysrör.

Läs mer om vad som är farligt avfall i avfallsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska jag anteckna och rapportera?

Innan du gör något med avfallet, till exempel lämnar det vidare till en transportör, ska du göra en anteckning. Du ska anteckna uppgifter om:

  • var avfallet producerats
  • datum för borttransport
  • transportsätt
  • vem som ska transportera bort avfallet
  • avfallets vikt i kilogram
  • den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Senast två arbetsdagar efter det att du har gjort anteckningen ska du rapportera in händelsen till avfallsregistret.

Var finns mer information?

Mer information om de nya reglerna finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Frågor och svar om nya avfallsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: