Lyssna på sidan Lyssna

Projektet Barnets bästa vid återvändande har arbetat för att öka kompetensen och samverkan mellan alla inblandade aktörer i ett ensamkommande barns återvändandeprocess.

Pressmeddelande • Publicerad:

Delta digitalt på slutkonferensen för projektet Barnets bästa vid återvändande

Hur kan den svenska återvändandeprocessen för ett ensamkommande barn bli så bra som möjligt? Det har projektet Barnets bästa vid återvändande tittat närmare på under snart tre år. Den 24 september är det dags för slutkonferens.

Målet med projektet Barnets bästa vid återvändande har varit att öka kompetensen och samverkan mellan alla inblandade aktörer i ett ensamkommande barns återvändandeprocess. Det har projektet gjort genom att

  • upprätta ett stödkontor som genomför kompetensutvecklingssatsningar tillsammans med pilotkommunerna
  • utforma en webbaserad utbildning och ta fram informationsmaterial
  • genomföra konferenser.

Projektet har bidragit till att förbättra den svenska modellen, och har arbetat för att stödja kommuner och organisationer runt om i landet att utveckla och upprätthålla rutiner, arbetssätt och modeller för samverkan. Under slutkonferensen den 24 september kommer både resultat och effekter av projektet att presenteras.

Konferensen sänds digitalt

Konferensen sker i Stockholm, men den som önskar kan ansluta digitalt och det går fortfarande att anmäla sig via en länk i inbjudan.

– Projektet har främst verkat för att höja kvalitén för ensamkommande barn med barnkonventionen som ledstjärna. Därför har vi fokuserat på insatser som ökat möjligheten för barnet att föra fram sin åsikt och göra sin röst hörd. Det har varit viktigt för oss att barnet ska känna att det är i centrum av sin egen process och att vi möter barnens individuella behov i en utsatt situation, säger delprojektledaren Joakim Selén på Migrationsverket.


Under slutkonferensen är han en av talarna, liksom projektledaren Elisabeth Lindholm på Strömsunds kommun. Under konferensen berättar även de kommuner som deltagit i projektet om hur de använt arbetsmodell och material och hur det har förbättrat deras arbetssätt.

”Skapat bättre förutsättningar”

– Projektet har skapat bättre förutsättningar för stärkt samverkan nära barnet, korrekt information och samtal till ensamkommande barn under asyl- och återvändandeprocessen, säger Elisabeth Lindholm.

 

Projektet har skett i samarbete mellan Strömsunds kommun, Migrationsverket och Länsstyrelsen i Jämtlands län. Det drivs med stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).


Mer information
Elisabeth Lindholm, projektledare Strömsunds kommun, 0670-161 67
Joakim Selén, delprojektledare Migrationsverket, 010-485 28 44

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: