Lyssna på sidan Lyssna
Personal tar vattenprov.

I slutet av december tog personal vattenprover i Hotingssjön. Nu har svaren kommit.

Pressmeddelande • Publicerad:

Positiva provsvar: Mycket lite diesel läckte ut i Hotingssjön

Nu är provsvaren klara efter dieselutsläppet i Hoting på juldagen. De visar att mycket små mängder petroleumprodukter läckt ut i Hotingssjön.
– Utsläppet krävde omfattande insatser, både från oss och externa parter. Att vi nu fått en bekräftelse på att det troligen är ytterst lite som läckt ut i sjön känns väldigt bra, säger Helen Löfgren Larsson, chef för avfall, vatten och avlopp.

Det var på juldagen som det omfattande dieselläckaget på industriområdet i Hoting uppdagades, då vätskan spridit sig via golvbrunnar till reningsverket. Genast satte kommunen in åtgärder för att minimera utsläppet i sjön, som ligger alldeles invid reningsverket. Bland annat satte man in länsar i reningsverkets bassänger för att samla upp dieseln.

Borrade och tog vattenprover

Den 27 december var personal från teknik- och serviceförvaltningen och miljö- och byggavdelningen på plats och tog ett antal vattenprover genom att borra upp hål i isen. Nu har provsvaren kommit från laboratoriet i Umeå.

Ytterst små mängder

Provsvaren bekräftar att det troligen är mycket små mängder petroleumprodukter som läckt ut i Hotingssjön. Halterna ut från reningsverket var lägre än vad som får släppas ut från en klass 1 oljeavskiljare. Sådana oljeavskiljare finns som reningsutrustning på dagvattnet i anslutning till bensinstationer. Det innebär att halterna i vattnet från reningsverket i Hoting inte är högre än i dagvattnet från en bensinstation vid regn eller snösmältning.

 

Totalt visar beräkningar att det troligen är mindre än tio liter som gått ut i Hotingssjön – alltså ett ytterst begränsat utsläpp med tanke på hur många liter diesel som totalt läckte ut från tanken.

– Provsvaren som nu kommit visar att både vår personal och externa parter gjorde ett bra jobb för att samla in det som läckt ut. Reningsverket är nu helt tömt på den diesel som hamnat där, alla länsar borttagna och reningsverket är åter i full drift, säger Helen Löfgren Larsson.

Troligen ringa påverkan på djur- och växtlivet i Hotingssjön

Kommunens miljö- och byggavdelning gjorde tidigt bedömningen att det trots läckaget inte var någon fara för den som har en privat dricksvattentäkt och tar sitt dricksvatten från Hotingssjön. Den totala påverkan på djur- och växtlivet i sjön är troligen ringa.

 

Mer information
Helen Löfgren Larsson, chef avfall, vatten och avlopp, 0670-164 31
Anders Bergman, miljö- och byggchef, 0670-163 79

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: