Lyssna på sidan Lyssna
Entrén till kommunhuset.

Det finns fortfarande stora obalanser i kommunens verksamheter.

Pressmeddelande • Publicerad:

Delårsrapporten visar på fortsatt svagt resultat 

Sedan i våras har kommunen stärkt sin ekonomiska ställning men utmaningarna framöver är fortsatt stora. Årets andra helårsprognos visar att underskottet i vissa verksamheter fortsätter att öka.
– Vårt omfattande arbete med att se över kostnader i alla nämnder och verksamheter fortsätter, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson, (S).

Årets andra helårsprognos visar ett resultat på 4,2 miljoner plus för Strömsunds kommun. Det är något bättre än i våras då det låg på 1,3 miljoner kronor.

Avviker mot årets resultatmål

Avvikelsen mot vårprognosen beror bland annat på att verksamheternas underskott ökat ytterligare, det vägs dock till viss del upp av lägre pensionskostnader och något högre skatteintäkter. Årets resultatmål är plus 13 miljoner kronor, prognosen avviker mot det med minus 8,8 miljoner kronor.

Underskott i verksamheterna kräver minskade kostnader

Det finns fortfarande stora obalanser i kommunens verksamheter. Mer pengar går ut än kommer in, det innebär hårda krav på prioriteringar.

– För att minska kostnaderna pågår det ett omfattande arbete 2019–2020 i alla nämnder och verksamheter. Störst underskott finns inom socialnämnden och barn-, kultur- och utbildningsnämnden och det är givetvis viktigt att vi tillsammans kan komma tillrätta med det, säger Susanne Hansson.

Viktigt med överskott för att kunna investera

Kommunen får både riktade och generella statliga tillskott. Men trots det understryker ekonomichefen Veronica Hjorter Stenklyft hur viktigt det är att de egna verksamheterna nu lägger fokus på att anpassa sina kostnader.

– Vi måste ständigt se över vad vi lägger pengarna på, det måste bli en bättre balans mellan intäkter och kostnader. Det är särskilt viktigt eftersom vi behöver resultatöverskott framöver för att möjliggöra våra behov av investeringar, säger hon.

Beslut om nytt kostnadsutjämningssystem

I november beslutar riksdagen om ett nytt kostnadsutjämningssystem som ska träda i kraft vid årsskiftet. För Strömsunds del innebär det ytterligare cirka 7 miljoner kronor.

– Det är ett välkommet tillskott, men ändå inte nog för att lösa problemen med verksamheternas underskott på drygt 18 miljoner kronor. Många kommuner behöver ytterligare generella statsbidrag för att klara välfärden och samhällskontraktet framöver, säger Susanne Hansson.

 

Mer information
Veronica Hjorter Stenklyft, ekonomichef, 0670-161 43
Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande, 0670-161 61

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: