Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Gemensamt krafttag mot den kriminella grupp som skapar oro i kommunen

Efter dagens möte tar nu kommunen, handlarna och polisen ett gemensamt grepp mot den kriminella grupp som, sedan en tid tillbaka, har skapat oro i kommunen.
– Tillsammans kan vi bekräfta lägesbilden som beskrivs i Jämtlandstidningen från den 26 september, säger Strömsunds kommunalråd Göran Bergström, som nu presenterar de åtgärder som beslutades på mötet.

– Det är ett fåtal individer som skapar stor oro. Denna grupp av livsstilskriminella har en stor påverkan på vårt lokala samhälle och skapar rädsla för såväl medborgare som företagare, säger Göran Bergström.


Vägen framåt är konkreta åtgärder på både kort och lång sikt. Därför har vi träffats idag och gemensamt kommit fram till följande åtgärder:

  • Trygghetsmöte och vandring med samling på Hotings föreningshus kl. 18.00 den 30 september.
  • Trygghetsmöte med köpmannaföreningen den 1 oktober
  • Mer synlig och närvarande polis, till exempel genom att ställa ut polisens nya husbil på strategiska platser
  • Utlovade riktade insatser från polisområdeschef Erik Backman Jämtland/Härjedalen
  • Etablera kontakt med länstrafikens vd för att få en klar bild av säkerhetsläget på våra bussar samt vilka åtgärder dom avser vidta.
  • Dialog med fastighetsägare
  • Snabba informationsvägar mellan oss aktörer
  • Arbeta för att utöka ordningsvakters och väktares mandat och närvaro

Inom en månad träffas vi på nytt för att följa upp att vi tillsammans levererar på dessa åtgärder.

Uppmanar allmänhet och företagare att kontakta polis

Avslutningsvis vill vi uppmana allmänhet och företagare att bli bättre på att anmäla, tipsa och informera till polisen. Det är bara tillsammans vi kan lösa dessa problem och det är vi fast övertygade om att göra.


/Thomas Lundström, ICA Nära Solbacken & ICA Supermarket Simonsons

Christian Ekström, ICA Risk & Säkerhet

Anne Rantalainen, Områdeschef ICA-handlarnas förbund

Lars Ilmoni, Ansvarig politik- & myndighetskontakter ICA-handlarnas Förbund

Elin Appelblad, Coop Konsum Strömsund

Inge Mårdner, Coop Sverige

Anna Munk, Affärsområdeschef COOP Nord

Anna-Lena Jonsson, Handlare ICA Nära Hoting

Göran Bergström, Kommunalråd (S) Strömsunds kommun

Anneli Svensson, Kommundirektör Strömsunds kommun

Richard Persson, Chef teknik- och serviceförvaltning, säkerhetskyddschef Strömsunds kommun

Nina Ström, Säkerhetssamordnare Strömsunds kommun

Jonny Jonsson, Områdespolis Strömsund

Mariana Handler, Kommunpolis Strömsund

Mer information

Tomas Lundström, ICA Simonsons, 070-288 43 43

Göran Bergström, kommunalråd, 0670-161 94

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: