Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Fortsatta åtgärder mot legionella på äldreboende

Det finns fortfarande spår av legionellabakterier i vattnet på Brismarksgården i Hoting. Det visar ett nytt vattenprov. Därför sätter kommunen nu in mer kraftfulla åtgärder, utöver de som redan är genomförda.
– Vi planerar att göra en kemisk rening av systemet under nästa vecka, säger fastighetsförvaltaren Per Dahlén.

Det var i början av juni som de första legionellabakterierna upptäcktes i vattnet på Brismarksgården. Kommunen utförde flera åtgärder för att komma till rätta med problemet. Bland annat en genomspolning av vattensystemet. I mitten av augusti indikerade provsvaret att bakterierna var borta. Senaste provtagningen visar dock att halterna återigen är något förhöjda.

Kraftigare åtgärder

Det gör att kommunen väljer att sätta in mer kraftfulla åtgärder än de som redan är gjorda.

– Vi har anlitat ett företag och planerar att i nästa vecka med deras hjälp göra en kemisk rening av systemet. Prognosen är att bakterierna ska vara borta inom en månad. Under tiden gör vi även genomspolningar och fler prover för att säkerställa att bakterierna försvinner, säger Per Dahlén, fastighetsförvaltare.

Se över rutiner

Fastighetsförvaltningen ska även se över sina rutiner, och kontrollera om några ytterligare åtgärder behövs för att minska risken för liknande händelse i framtiden.

– En konkret sak vi ska göra omgående är att koppla bort alla handdukstorkar från systemet, då de kan vara en riskkälla för legionellabakterier, säger han.

Eloge till boende och personal

Sedan upptäckten i juni har vattnet gått att använda, men med vissa undantag. För att inte utsätta boende och anställda för en större risk än nödvändigt har de inte fått använda duscharna. Legionella kan smitta om man andas in små droppar med förorenat vatten.


– Både de boende och personalen ska ha en stor eloge. Jag har förståelse för att det här har inneburit en stor påfrestning. Under rådande omständigheter har personalen löst det på bästa sätt och ändå tillgodosett de boendes behov av daglig hygien genom andra alternativ än dusch. När det varit möjligt utifrån den enskilde har det gått att duscha i andra fastigheter i närområdet, säger Gudrun Öjbrandt, chef för vård- och socialförvaltningen.

Trygg tillvaro

Fokus ligger nu på att hantera det uppkomna läget så bra som möjligt, med god kommunikation och information som gör att boende och personal kan ha en trygg tillvaro.


Mer information
Gudrun Öjbrandt, förvaltningschef, 0670-167 01

Fakta legionella

Legionärssjuka, legionella, är en svår lunginflammation som drabbar mellan 100 och 150 personer i Sverige per år. Den smittar genom att man andas in små droppar med förorenat vatten.

 

Bakterierna förökar sig i stillastående vatten och kan förorena vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler. Det är främst personer med nedsatt immunförsvar som blir svårt sjuka.

 

Legionella är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Källa: 1177 Vårdguiden

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: