Lyssna på sidan Lyssna
Skolbänk i klassrum.

Utvecklingsarbetet inom skolorna i kommunen ger resultat, visar Skolinspektionens senaste tillsyn.

Pressmeddelande • Publicerad:

Kommunen får godkänt av Skolinspektionen

Våren 2019 gjorde Skolinspektionen en tillsyn av kommunens verksamhet inom förskoleklass och grundskola. Den visar att vi som huvudman uppfyller kraven inom styrning och utveckling av utbildning.
– Jag är mycket glad över att vårt arbete med att utveckla verksamheten och det systematiska kvalitetsarbetet har börjat ge resultat, säger förvaltningschefen Lars Thorin.

Sedan några år tillbaka pågår ett systematiskt utvecklingsarbete inom grundskolan i samarbete med Skolverket och Mittuniversitetet. Syftet är att förbättra skolornas resultat och deras systematiska kvalitetsarbete. Samarbetet som går under namnet ”Samverkan för bästa skola” fortsätter under hela 2019.

 

– Samarbetet och satsningen har varit mycket utvecklande. Alla, personal, rektorer, förvaltningsledning och politik, har arbetat tillsammans i en positiv anda, säger Lena Johansson, ordförande i barn-, kultur- och utbildningsnämnden.

Godkänt av Skolinspektionen

Det pågående utvecklingsarbetet är en av de bidragande orsakerna till att Skolinspektionen gav Strömsunds kommun som huvudman godkänt betyg vad gäller kraven inom styrning och utveckling av utbildning. Den årliga tillsynen skedde under våren 2019.

 

– Jag är mycket glad över att det arbete vi lagt ned inom området nu börjar ge resultat, säger förvaltningschefen Lars Thorin.

Fortsatt arbete

Inom några områden anser Skolinspektionen att kommunen behöver göra åtgärder.

  • Alla skolor ska ha tillgång till elevhälsans samtliga kompetenser i en sådan utsträckning att den samlade elevhälsan kan arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande.
  • Studiehandledning på modersmål ska ges till alla elever som har behov av det.

Dessa områden kommer ansvariga att arbeta vidare med under hösten 2019.

 

Mer information

Lars Thorin, förvaltningschef, 0670-162 96

Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare, 0670-161 47

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

  • Ingen giltig användare vald.

Senast ändrad/granskad: