Lyssna på sidan Lyssna
Grupp med människor framför kommunhuset

Ansvariga, handledare och studenter samlade. Från vänster Åsa Engman, verksamhetschef, Michael Ritter, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Malin Bredin, distriktssköterska, Adina Lundgren, distriktssköterska och Ellionor Abrahamsson, distriktssköterska. Främre raden Christina Åkesson, sjuksköterska, Jannik Manz och Rieke Schütte.

Pressmeddelande • Publicerad:

Givande praktik för tyska sjuksköterskestudenter 

Under fyra veckor har två sjuksköterskestudenter från Universitätsklinikum i tyska Bonn varit på praktik i Strömsunds kommun. En satsning som varit givande för både studenter och handledare.
– Vi tar med oss mycket kunskap hem. Det har varit välplanerade och mycket intressanta veckor som gett oss många nya erfarenheter, säger Rieke Schütte och Jannik Manz.

Programmet har varit fullt för de två tyska sjuksköterskestudenter som mellan veckorna 17 och 20 haft utlandspraktik i Strömsund.

Besök i olika verksamheter

På plats i Strömsund har Rieke Schütte och Jannik Manz, som går fjärde terminen på sjuksköterskeutbildningen i Bonn, bland annat besökt hälsocentralen, familjecentralen, biståndsenheten, rehabenheten, hemtjänsten och särskilda boenden. Under hela perioden hade de handledare vid sin sida.


– Alla medarbetare har varit otroligt engagerade i deras besök. Tillsammans tycker jag att vi lyckats leverera ett bra kunskapspaket, där vi visat upp hur vård, omvårdnad och omsorg ser ut i Sverige. Det finns både skillnader och likheter mellan länderna och det blev väldigt tydligt under Riekes och Janniks besök, säger Michael Ritter, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Strömsunds kommun.

Stort yrkesansvar i Sverige

En skillnad är att svenska sjuksköterskor har ett betydligt större yrkesansvar och tekniskt kunnande än tyska, där utbildningen inte är akademisk.


– Det är nog en av de största skillnaderna. Vi tar till exempel vanligtvis inga blodprover. Det är också mer utspritt här än i Tyskland och ni har därför kommit längre med digital teknik vilket var spännande att se, säger Rieke Schütte och Jannik Manz fortsätter:

– Det finns både fördelar och nackdelar i båda länder. Det har varit väldigt lärorikt att komma hit, det har utvecklat oss personligen, säger han.

Hoppas på fler tyska studenter

Det var det tyska Ausbildungszentrum fuer Pflegeberufe (Utbildningscentrum för sjuksköterskeyrken) vid universitetetklinikum i Bonn som ställde frågan till kommunen om det fanns möjlighet att ta emot studenter för utlandspraktik, vilket sker genom programmet Erasmus+ mobilitet. Nu hoppas kommunen på fler studenter framöver.


– Det har varit väldigt givande även för oss, och inte minst för handledarna ute i våra verksamheter som gjort en väldigt bra insats. Det är också en bra möjlighet för oss att locka intresserade och färdigutbildade sjuksköterskor till kommunen, säger verksamhetschefen Åsa Engman.


Mer information
Michael Ritter, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 0670-169 50
Åsa Engman, verksamhetschef, 0670-162 89


Personer står samlade utanför ett hus.

Under perioden fick studenterna också besöka Gäddede. Från vänster Michael Ritter, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Rieke Schütte, Maria Strängby, tillförordnad chef för närvård Frostviken och Jannik Manz.

Studenterna framför kommunhuset

Jannik Manz och Rieke Schütte tog bilen från tyska Bonn till Strömsund för fyra veckors utlandspraktik. ”Det har varit oerhört intressant och lärorikt – och vackert”, säger de.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

  • Ingen giltig användare vald.

Senast ändrad/granskad: