Lyssna på sidan Lyssna
Jordglob i klassrum

Syftet med Best Practice Strömsund har varit att skapa bättre förutsättningar så att ensamkommande får en bra introduktion i samhället.

Pressmeddelande • Publicerad:

Slutkonferens och kunskapsdag om integration 8 maj

Onsdag 8 maj genomför projektet Best Practice en slutkonferens och kunskapsdag med migration, integration och mänskliga rättigheter som teman. Bland föreläsarna finns bland annat rättsexperten John Franco samt Laid Bouakaz som forskar om mångkulturella skolfrågor och nyanlända ungdomars inkludering och skolframgång.

Onsdag 8 maj genomför projektet Best Practice sin slutkonferens och kunskapsdag på Frösö Park Hotell, Östersund. Dagen bjuder på kunskap och erfarenhetsutbyte på tre teman: migration, integration och mänskliga rättigheter.

Flera intressanta föreläsare

Bland de inbjudna föreläsarna finns John Franco, rättsexpert och chef inom polisen som fått pris av Kungen för sitt arbete med ungdomar i särskilt utsatta områden. Besökarna har även möjlighet att lyssna på Laid Bouakaz, fil.dr. i pedagogik som forskar om mångkulturella skolfrågor och nyanlända ungdomars inkludering och skolframgång. En representant från riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) föreläser om hedersrelaterat våld och förtryck. Ytterligare föreläsare är Helena Pokka, senior universitetsadjunkt på Högskolan i Borås, Anna Leiler, doktorand på Mittuniversitetet i Östersund, Lasse Landin, kanslichef för Östersunds fotbollsklubb (ÖFK), Kimmie Åhlén, före detta nynazist som i dag arbetar aktivt mot nazism och rasism i Kristinehamns kommun samt Jane Magnerot och Kjell-Terje Torvik, Migrationsverkets experter och projektmedarbetare i projektet Barnets bästa vid återvändande.


– Konferensdeltagarna får en samlad bild och information om det integrationsarbete som pågår dagligen i hela landet. Samtidigt får de även inblick i den senaste forskningen på området. Vi hoppas kunna ge besökarna inspiration och verktyg som kan användas i möten och arbete med ensamkommande barn och unga, säger projektledaren Ewa Sörlin.

Bättre förutsättningar för nyanlända

Syftet med Best Practice Strömsund har varit att skapa bättre förutsättningar så att ensamkommande får en bra introduktion i samhället och att tiden i samhällets vård kännetecknas av ett systematiskt och kvalitativt pedagogiskt arbete.


– Under projekttiden har vi haft förmånen att träffa och arbeta med många ensamkommande barn och unga samt personalen som arbetar med dem. Arbetet ledde till att vi tog fram en pedagogisk modell för introduktion av ensamkommande barn och unga i det svenska samhället, säger Ewa Sörlin.

Utvecklat kurskoncept

Tillsammans med ungdomarna har projektet utvecklat ett kurskoncept för ensamkommande ungdomar i gymnasieskolan, med utgångspunkt i grundskolans läroplan vad gäller mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället. Arbetet med kurskonceptet resulterade i ”Normer och värden i vardag, skola och samhälle”, ett pedagogiskt material som testats av elever och lärare i Strömsund. Materialet har även använts av gymnasieskolor i Östersund, Skövde och Sollefteå.


– För att förmedla den pedagogiska modellen till personal i andra kommuner har vi utvecklat en utbildning som omfattat erfarenheter från tidigare genomförda projekt, ordinarie verksamhet samt kompetensutveckling för deltagarna, säger Ewa Sörlin.


Mer information
Ewa Sörlin, projektledare, 070-320 70 09

Fakta om projektet Best Practice

Projekttid: Augusti 2016–juli 2019

Projektägare: Strömsunds kommun

Projektets mål är att förbättra mottagnings- och introduktionsprocessen för ensamkommande flyktingbarn och unga. Målgrupp för projektet är ensamkommande flyktingbarn och unga, både asylsökande och de med uppehållstillstånd.

Deltagare i projektet är övriga elever i pedagogiska verksamheter och personal som arbetar med målgruppen.

Projektet är medfinansierat av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Logga

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: