Lyssna på sidan Lyssna
Krislåda

Det är bra att ha en krislåda hemma. Här är exempel på vad den kan innehålla. Foto: Thomas Henrikson, MSB

Pressmeddelande • Publicerad:

Aktiviteter under krisberedskapsveckan 2019

Under vecka 19 är det dags för årets Krisberedskapsvecka och Strömsunds kommun deltar. Vid händelse av kris är det viktigt att vi är förberedda och vet hur vi ska agera för att klara krisen så bra som möjligt.
– Vi vill öka kunskapen och medvetenheten bland våra invånare, säger kommunens säkerhetssamordnare Malin Vennstrand.

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genomför tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. Årets målgrupp är unga mellan 13 och 19 år.

Öka kunskap och medvetenhet

Tanken är att veckan ska öka den allmänna kunskapen och medvetenheten kring risker och hur man kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som det brukar.

– Om en kris inträffar går samhällets resurser i första hand till de mest utsatta, barn, äldre och sjuka. Därför är det viktigt att vi alla har rätt kunskap och en hemberedskap så att vi kan klara oss själva under en tid. Det gör den här veckan så viktig, säger kommunens säkerhetssamordnare Malin Vennstrand.

Aktiviteter i kommunen

I Strömsunds kommun har alla skolor fått ta del av kampanjmaterialet och boken ”Om krisen eller kriget kommer”. Förhoppningen är att skolorna ska lyfta ämnet med eleverna under veckan. Allaktivitetshuset Saga visar katastroffilmen ”San Andreas” torsdag 9 maj och kör ett quiz på tema krisberedskap fredag 10 maj. I potten ligger fina priser.

– Vi vill gärna vara med och öka kunskaperna kring hur man kan förbereda sig. Genom temakvällar kan vi även nå ut till våra barn och ungdomar. Vi hoppas att många kommer, alla åldrar är varmt välkomna, säger ungdoms- och fritidskonsulenten Magdalena Sannemo.


Även ungdomsgårdarna i Hammerdal och Kyrktåsjö kör liknande upplägg under veckan. Centralbiblioteket i Strömsund har tagit del av kampanjmaterialet och kommunen arrangerar en tävling på webben där första pris är en vevradio och andra pris är en krishandbok.

Information på webb och sociala medier

Varje dag läggs ny information om krisberedskap ut på webbplats och Facebook.

– Vi hoppas att våra aktiviteter och veckan i stort ska bidra till att öka kunskapen och medvetenheten hos våra invånare. Det oväntade kan drabba oss alla, men den som är förberedd känner sig ofta lugnare och har goda chanser att klara krisen på ett bra sätt, säger Malin Vennstrand.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: