Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Kommunen deltar under kunskapsdag om våldsbejakande extremism

Inom kort anordnar Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) en kunskapsdag. Där deltar Strömsunds kommun för att ytterligare förstärka den kompetens som redan finns i organisationen.
– Att delta i erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling är viktigt både för vårt förebyggande arbete i att motverka radikalisering, och hur vi rent praktiskt kan och bör agera när vi ser tecken på våldsbejakande extremism, säger Elisabeth Lindholm, kommunens samordnare mot våldsbejakande extremism.

Strömsunds kommun har enligt Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE ) identifierats som en av de kommuner eller stadsdelar i landet som är aktuell för IS-återvändare. Sedan 2012 har omkring 300 personer rest från Sverige till konfliktområden för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska grupper, främst Islamiska staten, (IS). Ungefär hälften av dessa har redan återvänt.

Inga kända, aktuella återvändare

Säkerhetspolisen (Säpo) uppger att de inte har några uppgifter om att Strömsunds kommun eller någon annan kommun i Region Nord har några aktuella återvändare. Kommunen kommer ändå att delta under en kunskapsdag som CVE bjudit in till, för att bygga vidare på den kunskap och kompetens som redan idag finns i kommunen.


– Det arbete vi gör och den samverkan vi har idag behöver vi fortsätta att utveckla. Det gäller ju både det förebyggande arbetet, alltså hur vi motverkar radikalisering, och hur vi i våra verksamheter kan och bör agera när vi ser tecken på våldsbejakande extremism, säger Elisabeth Lindholm, kommunens samordnare mot våldsbejakande extremism.

Viktigt att arbeta aktivt

Även om Säpo just nu inte har några uppgifter om aktuella återvändare till regionen, kan lägesbilden förändras. Polisen i Strömsund har sedan länge en väl fungerande samverkan med Säpo och lokal polis och samverkanspartners blir inkopplade om och när det blir aktuellt. Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande, anser att det är viktigt att kommunen fortsätter sitt arbete.


– Naturligtvis är det mycket viktigt att vi inom kommunorganisationen arbetar aktivt med de frågor som rör våldsbejakande extremism och radikalisering. Och det ska vi göra utifrån gällande lagstiftning och de befogenheter en kommun har, säger hon.

Arbetsgrupp mot våldsbejakande extremism

Kommunen har en arbetsgrupp, till den kan alla som har funderingar kring vad kommunen gör i frågan vända sig. Mejladressen är fvbe@stromsund.se


– Det är min ståndpunkt att IS-terrorister ska ställas till svars för sina brottsliga handlingar. Den ståndpunkten baserar jag inte minst på mina erfarenheter från tre år i Kambodja i jakten på de regimledare som genomförde folkmord under 70-talet. Vi välkomnar att statsminister Stefan Löfvén och Sverige kräver en internationell tribunal för att döma IS-terrorister för krigsbrott, säger Göran Bergström, kommunalråd.


Mer information
Elisabeth Lindholm, samordnare mot våldsbejakande extremism, 0670-161 67
Susanne Hansson, kommunalråd, 0670-161 61

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: