Lyssna på sidan Lyssna
Kommunhuset i vinterskrud.

Resultatet i bokslutet är positivt, men kommunen står ändå inför stora utmaningar framöver där tuffa prioriteringar i verksamheterna är ett måste.

Pressmeddelande • Publicerad:

Stora utmaningar framåt trots plusresultat i bokslutet

Kommunens ekonomiska ställning har stärkts något 2018 genom ett resultat på plus sex miljoner kronor, men utmaningarna framåt är stora. Det ställer höga krav på prioriteringar i de kommunala verksamheterna. 

Kommunens ekonomiska ställning har ytterligare förstärkts något under det gångna året genom det trots allt positiva resultatet som landade på plus sex miljoner kronor. Det skapar bättre ekonomiska förutsättningar för att möta framtida utmaningar.

Hårda prioriteringar

Trots det är utmaningarna framåt stora och kommer att innebära hårda krav på prioriteringar inom kommunens olika verksamheter.

 

– Vi ska finansiera och kompetensförsörja välfärden samtidigt som vår befolkningsutveckling och även skatteintäkterna är vikande. Inom våra verksamheter förbrukar vi mer pengar än vad vi får i beslutad budget. Så kan vi inte fortsätta driva vår kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson, (S).

 

Det som ändå gjorde att kommunen fick ett positivt resultat är att kostnaderna för pension sjönk till bokslutet jämfört med tidigare prognoser under året. Det är svängningar kommunen inte kan påverka särskilt mycket.

Se över vad pengarna går till

Att de kommunala kostnaderna kommer att öka snabbare än skatteintäkterna är en känd prognos. Detta i kombination med förändringar inom demografin ställer tuffa krav på kommunen, inte minst inom integration.

 

– Här gäller det för kommunen att ständigt se över vad vi lägger pengarna på. Samtidigt behöver vi bevaka att statliga tillskott, utjämningar och omfördelningar gör det möjligt att leverera en god välfärd även för oss som bor och verkar i landets mer glesbefolkade områden, säger ekonomichefen Veronica Hjorter Stenklyft.

 

Mer information
Veronica Hjorter Stenklyft, ekonomichef, 0670-161 43
Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande, 0670-161 61

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: