Lyssna på sidan Lyssna
Levinsgården

Levinsgården i Gäddede.

Pressmeddelande • Publicerad:

Ingen indragning av platser på Levinsgården

Det blir ingen indragning av antalet vårdplatser på det särskilda boendet Levinsgården i Gäddede. En enig nämnd återkallade den 7 februari beslutet från september 2018.
– Det känns väldigt bra att inte behöva dra ned på verksamheten som är viktig för hela Frostviken, säger ordförande Ardis Lindman, (S).

Levinsgården är ett särskilt boende i Gäddede som ligger i direkt anslutning till trygghetsboendet Forsgården. I september ifjol tog den gemensamma nämnden för närvård Frostviken beslut om att från 1 januari 2019 minska antalet vårdplatser med fem stycken, från 15 till 10. Men så blir det nu inte. Den 7 februari bestämde en enig nämnd att återkalla beslutet.

 

– För att nå en budget i balans var en reducering av antalet vårdplatser det enda alternativet vi såg i september. Men nu ser siffrorna bättre ut och därför beslutade vi 7 februari att upphäva beslutet. De fem platserna blir kvar, säger nämndens ordförande Ardis Lindman.

Fortsatt koll på ekonomin

De förbättrade siffrorna beror bland annat på återbetalningar från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Beläggningen på Levinsgården har också ökat, vilket gör att det ekonomiska läget är mer stabilt. Men det gäller att ha fortsatt ha koll på ekonomin, menar Ardis Lindman.

 

– Vi kommer att kontinuerligt följa upp utvecklingen för att se hur det här beslutet påverkar resultatet för 2019, vi ska titta på budgetprognosen på nästa möte i mars, säger hon.

Nytt och ändamålsenligt

Levinsgården är kommunens nyaste och mest moderna boende, och beslutet om reducering av platser togs emot med stor oro i bygden då det kom i september.

 

– Eftersom platserna ibland också används som korttidsboende för färdigbehandlade patienter från lasarettet från de övriga orterna i kommunen, så gynnar det nya beslutet hela kommunen, säger Ardis Lindman.

 

Mer information
Ardis Lindman, ordförande, 070-268 83 27

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

  • Ingen giltig användare vald.

Senast ändrad/granskad: