Lyssna på sidan Lyssna
Flygbild.

Flygbild över lokalerna i Ulriksfors som Kriminalvården nu utreder som en möjlig plats för en ny anstalt. Foto: Monen Fastighetsförvaltning AB

Publicerad:

Kommunen positiv till möjlig kriminalvårdsanstalt i Ulriksfors

Kriminalvården har ett mycket stort behov av nya anstaltsplatser. En plats som myndigheten är intresserad av för att utöka sin verksamhet är anläggningen i Ulriksfors. Historiskt har den använts för kriminalvård och ses därför som särskilt lämplig. Blir satsningen verklighet kan det innebära ett 100-tal arbetstillfällen i Strömsund.

Kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson, (S), välkomnar att Kriminalvården väljer att gå vidare med Strömsunds kommun och Ulriksfors för att lösa Sveriges stora behov av anstaltsplatser.

– Det bedrevs ju kriminalvård på just den platsen mellan 1956 och 1979 så vi har inom kommunen både historia och erfarenhet av den här typen av verksamheter, säger hon.

Ett 100-tal arbetstillfällen

Kriminalvården har som mål att skapa cirka 145 platser i säkerhetsklass 2 i Ulriksfors vilket i förlängningen beräknas ge omkring 100 arbetstillfällen. Förhoppningen är att lokalerna, efter renovering, ska kunna tas i bruk inom fem år.

– Det är ju de direkta arbetstillfällen som Kriminalvården anger i sina beräkningar, men redan i återtagandet av Ulriksfors har kommunens befintliga näringsliv möjlighet att bidra. Det ska anpassas, byggas om, renoveras och kompletteras med infrastruktur. Sedan har vi ju ordinarie drift av anläggningen där än fler arbetstillfällen skapas. Enbart logistiken runt mat, städ och tvätt kräver mängder av resurser, säger nytillträdde kommundirektören Peter Jemtbring.

Nära samarbete

Näringslivschefen Patrik Jemteborn är den från kommunen som hanterat frågan och han är mycket positiv till Kriminalvårdens planer. Att Ulriksfors nu utreds vidare som ett möjligt alternativ är ett resultat av ett nära samarbete mellan fastighetsägaren Monen AB, Strömsunds kommun och Kriminalvården. 


–  Sverige har många framtidsutmaningar och här har vi i Strömsunds kommun stor möjlighet att vara med och ta ansvar. Nästa steg innebär nu bland annat att vi i dialogform ska se hur befintliga hyresgäster kan få det ännu bättre i andra lokaler, några av dem vet vi redan söker ny hemvist. Lyfter vi blicken fem–tio år framåt så är detta bara ett exempel på hur vår kommun kan utvecklas i en positiv riktning, säger Patrik Jemteborn.

Ytterligare utredning väntar

Utöver Strömsund kommer Kriminalvården att gå vidare med Torpshammar i Medelpad och Kalmar i Småland. För alla tre orterna handlar det om befintliga fastigheter som efter en första utredning bedömts ha lämpliga förutsättningar för att bedriva kriminalvård. Myndigheten har därför tagit initieringsbeslut för var och en, vilket innebär att arbetet med ytterligare utredning nu kan fortsätta.


Fotnot: Kriminalvården äger inga fastigheter, utan hyr sina lokaler av olika fastighetsägare.

 

Kontakt

Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande, 0670-161 61

Patrik Jemteborn, näringslivschef, 072-501 61 98

Kriminalvårdens säkerhetsklasser

  • Varje intagen bedöms individuellt för att placeras i rätt säkerhetsklass.
  • Landets anstalter är indelade i tre säkerhetsklasser, där klass 1 har högst säkerhet. Både klass 1 och klass 2 omgärdas av mur eller stängsel.
  • Anstalter i klass 3 kallas för öppna anstalter, i och med att de inte har några direkta rymningshinder. Klienter som placeras på en öppen anstalt är dömda för ringa brott, eller befinner sig i slutet av sin verkställighet. Anstalten är bemannad dygnet runt, och de intagna räknas flera gånger per dygn. Nattetid är de intagna inlåsta i sina celler eller på sin avdelning.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: