Lyssna på sidan Lyssna
Röd epa i skogsmiljö.

Snart öppnar motorplatsen Epa-häng för alla motorburna ungdomar som vill utöva sitt intresse. Foto: Lena Cedervall/Mostphotos

Publicerad:

Kommunen och näringslivet samarbetar för ungdomarnas bästa – öppnar Epa-häng

Den 1 augusti öppnar Epa-häng i Strömsunds kommun. Efter en idé från motorburna ungdomar gör engcon och Strömsunds kommun en gemensam satsning för att skapa ett eget område strax utanför Strömsunds tätort. Där kan ungdomarna hänga tillsammans och utöva sitt motorintresse.

Idag söker ungdomar i Strömsunds kommun själva upp platser där de kör och sladdar med sina fordon, spelar hög musik och umgås. Det är glädjande att ungdomarna hittat ett gemensamt intresse, men när det utövas i tätbebyggda områden och på centrala platser har det lett till klagomål från invånare i närområdet, inklusive hembygdsgården och campinggäster.

Dialog med ungdomarna

Under våren har engcon och Strömsunds kommun fört en dialog med de motorburna ungdomarna om att bland annat arrangera Jämtlands internationella epa-dag. Under den dialogen har önskemål om en egen plats att vara på kommit fram. Även polisen i Strömsund ser att det finns behov av ett eget område.


Därför har nu Strömsunds kommun upplåtit en byggklar industritomt till engcon och där öppnar den nya motorplatsen Epa-häng den 1 augusti.


– Vi har skrivit ett avtal med Strömsunds kommun och tomten ligger nära engcons hjärta och huvudkontor. Det blir en plats strax utanför centralorten men ändå nära vår dagliga verksamhet vilket vi tror skapar både frihet men också trygghet då det finns en naturlig infrastruktur i närheten, säger engcons grundare Stig Engström.

En trygg mötesplats

Epa-häng ska vara en trygg mötesplats och för att skapa det kommer Strömsunds kommun att ordna med grillplats, sittbänkar, bord och ett vindskydd. Arrangemanget med motorplatsen kommer inte stå i vägen för en eventuell framtida exploatering av området.


– Vi tycker det här är ett riktigt bra upplägg där näringslivet och kommunen konkret sitter ned och diskuterar vem som är bäst lämpad för att ta de arbetsgifter som en utmaning innebär. Vi spelar i samma lag och har en gemensam vilja av att bli bäst. Då är samarbete nyckeln till succé, säger kommunens näringslivschef Patrik Jemteborn.


Mer information

Patrik Jemteborn, näringslivschef, 072-501 61 98

Mikael Persson, projektledare Ommapo förvaltning AB, 070-529 96 57 

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: