Lyssna på sidan Lyssna
Pristagare Guldälggalan.

Några av vinnarna på 2023 års Guldälggala.

Publicerad:

Juli: Näringslivet en viktig motor

Goda möjligheter att driva företag är viktigt för utvecklingen av kommunen och för att skapa långsiktig hållbarhet.
– Lönsamma företag möjliggör hållbar tillväxt, rekrytering, investeringar, en attraktiv kommun och god arbetsmiljö, säger näringslivschefen Patrik Jemteborn.

För att förbättra företagsklimatet och klättra på Svenskt näringslivs kommunranking har enheten för näringsliv och utveckling arbetat fram ett förslag till en näringslivsstrategi i nära samarbete med lokala företagare och en särskild referensgrupp med representanter från näringslivet.

Ett starkt näringsliv skapar hållbarhet

Under hösten 2024 ska politikerna diskutera och ta beslut om det framtagna förslaget till strategi. Förhoppningen är en bred förankring över partigränserna.

 

– Vi vill skapa ett av Sveriges bästa företagsklimat. Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag spiller över även på andra viktiga delar som exempelvis långsiktig hållbarhet för hela kommunen. Det ger förutsättningar för att bo kvar, för att flytta hit, etablera företag eller att besöka kommunen som turist. Näringslivet är en viktig motor, säger näringslivschefen Patrik Jemteborn.

Tät kontakt under arbetet med strategin

Under arbetet med näringslivsstrategin har de lokala företagen haft en viktig roll i workshoppar och genom synpunkter under arbetet.


Ett huvudspår i strategin är att Strömsunds kommun så långt som möjligt ska göra det enkelt för företagare att göra rätt, utveckla, rekrytera och investera. Ambitionen är också att ha en god dialog för att snabbt fånga upp behov och lättare anpassa kommunens service och rådgivning så den är både kostnadseffektiv och ger bästa möjliga resultat.

Bred förankring

Som kommun behöver vi vara i ständig förändring, och gå i takt med de förutsättningar som råder. Näringslivstrategin ska fungera vägledande för Strömsunds kommuns framtida beslut för näringslivet och visa kommunorganisationens inställning till företagande.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: