Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Ny stödlinje hjälper den som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck

Den nationella stödlinjen Rätt att välja är öppen alla dagar klockan 7–21. Hit kan du ringa om du vill prata med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Det är gratis och du kan vara anonym.

Rätt att välja är ett stöd för den som lever med regler och krav för att skydda familjens rykte eller heder. Det kan handla om att du utsatts för kontroll, hot eller våld. 

 

Personalen lyssnar till dig och ger professionellt stöd. Stödlinjen kan ge information om hur du kan kontakta socialtjänsten, vården eller ett resurscentrum. De kan också berätta hur man polisanmäler brott som misshandel och hot.

Öppet varje dag

Stödlinjen riktar sig till alla åldrar och även närstående är välkomna att ringa. Den är öppen varje dag klockan 7–21 och alla samtal är gratis. Du kan vara anonym.

  • Telefonnummer 020-57 70 70.

Stödlinjen är ett pilotprojekt som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: