Lyssna på sidan Lyssna
Porträttbild av Elin-Maria Eriksson, verksamhetscontroller. Sitter vid dator.

Elin-Maria på kontoret.

Publicerad:

Juni: Verksamhetscontroller – ett av våra yrken!

Målredovisningar, internkontroller och statistikuppgifter. Det är några områden som Elin-Maria arbetar med som verksamhetscontroller.
– Det är spännande och varierande, säger hon.

Elin-Maria Eriksson tillhör kommunledningsförvaltningen som har till uppgift att ge service till kommunens övriga förvaltningar, avdelningar och kommunala bolag samt att hjälpa kommunledningen i övergripande frågor.

Uppföljning av mål

Som verksamhetscontroller ansvarar hon bland annat för nämndernas målredovisning och för internkontrollen – två saker en kommun måste göra enligt kommunallagen.


– Jag sammanställer både kommunstyrelsens mål, och gör en heltäckande sammanställning över alla nämnders målredovisningar. Uppföljningar sker flera gånger per år i ekonomiska rapporter och för hela året i årsredovisningen. Det är en viktig del av demokratin att kontrollera att vi gör det vi sagt vi ska göra, säger Elin-Maria Eriksson.

Internkontrollplan varje år

Varje nämnd upprättar en årlig internkontrollplan med ett antal kontrollpunkter. Alla dessa granskas av revisorerna varje år.

 

– Som verksamhetscontroller ansvarar jag också för en egen punkt där jag går igenom alla beslut som fattats i kommunstyrelsen och arbetsutskottet, för att se så att de verkställts korrekt, säger Elin-Maria.

”Spännande och intressant”

Att bevaka befolkningsstatistik, arbeta med kommunens del i bygdemedelsansökningar, vara sekreterare på politiska sammanträden samt att utföra allmänna uppgifter inom kansliet är andra arbetsuppgifter för Elin-Maria.

 

– Att det är spännande och varierande är det bästa med jobbet, det är också intressant att vara en del i den politiska processen och vara med ”där det händer”, säger hon.

65 olika yrkesgrupper

Medarbetarna på kansliet tillhör en av ungefär 65 olika yrkesgrupper i vår kommun. Det är en stor bredd vilket innebär att det finns många skilda karriärval och möjligheter för den som vill jobba i kommunal verksamhet. Välkommen till oss!

Se våra lediga tjänster

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: