Lyssna på sidan Lyssna

Flygbild över före detta fabriksområdet i Ulriksfors.

Publicerad:

Förorenad mark i Ulriksfors

Marken kring före detta pappersmassafabriken i Ulriksfors utanför Strömsund innehåller föroreningar som eventuellt måste saneras. Under 2024 sker därför åtgärdsförberedande undersökningar och en extern konsult kommer att arbeta i området. På vår webbplats kan du läsa mer om vad det innebär, vi uppdaterar med information under arbetets gång.

Under våren sker upphandling av den externa konsult som under sommar och höst 2024 i omgångar ska göra de åtgärdsförberedande undersökningarna i Ulriksfors på uppdrag av kommunen. Undersökningarna kommer att ge en bättre uppskattning av hur mycket som eventuellt behöver schaktas bort och deponeras, samt hur stor kostnaden blir.

Begränsningar i området

När undersökningarna ska göras går det inte att röra sig i området som vanligt. Dels för att arbetet kan bli påverkat,

dels för att risken att exponeras av föroreningarna ökar.

Information på stromsund.se

På vår webbplats kommer vi att uppdatera med information under arbetets gång.

Till sidan Förorenad mark i Ulriksfors

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Richard Persson
    Chef för teknik- och serviceförvaltningen/säkerhetsskyddschef
    0670-169 74

Senast ändrad/granskad: