Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Information till dig som har trygghetslarm 

Strömsunds kommun kommer att byta ut trygghetslarmen. Anledningen till utbytet är att tidigare leverantör kommer avsluta sin verksamhet. Det nya trygghetslarmet fungerar på samma sätt som det larm som används idag. 

När sker förändringen?

Vi påbörjar utbytet av alla trygghetslarm under slutet av april, och räknar med att vara klara under maj månad 2024. 

Hur sker utbytet? 

En tekniker eller hemtjänstpersonal kommer att installera larmen. De kontaktar kunderna inför utbytet och bokar tid för ett besök. Vid installationen kommer installatören att gå igenom det nya larmets funktioner och ni kommer att tillsammans testa att larmet fungerar. 

Mer information 

Mer information kan du få från hemtjänstens enhetschef eller tekniker inom teknik- och planeringsenheten (gäller ej för vårdtagare inom Närvård Frostviken). Du når dessa personer via kommunens växel tel. 0670-161 00. 

Mottagarenhet och tryckknapp på de nya trygghetslarmen som kommunen byter till.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: