Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Projektet ”Unga till arbete” hjälper ungdomar 16 till 24 år

Strömsunds kommun driver projektet Unga till arbete som finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Under tre år kommer projektet att arbeta för att motverka skolavhopp från gymnasieskolan och minska problematisk frånvaro.

Samhällsutvecklingen ställer nya och utökade krav på både unga och på våra verksamheter. Det förebyggande arbetet och riktade insatserna behöver förbättras för att unga inte ska hamna i utanförskap.


En längre tid utanför studier och arbete kan ha långsiktiga konsekvenser för både individen och samhället. Bland annat kan det leda till försämrade möjligheter att få ett arbete, ekonomisk utsatthet och sämre hälsa.

Samordnad planering

Projektet ”Unga till arbete” ska ta fram en mer övergripande samverkansmodell och samordnad planering både på ett strukturellt och individuellt plan kring de ungdomar som behöver stöd från flera olika aktörer.


– Projektet genomförs i nära samverkan mellan Resurscentrum och Hjalmar Strömerskolan. Alla vi vuxna behöver jobba tillsammans för att stötta ungdomarna, säger projektledare Marcus Olsson.

 

Mer information

Marcus Olsson, projektledare, 0670-169 82

Fakta om projektet

Målgrupp

Ungdomar 16 till 24 år.

Projektmål

Kunskapsbaserade och kvalitetssäkrade arbetssätt och rutiner för att motverka skolavhopp, minska problematisk frånvaro och förebygga, minska och motverka utanförskap.

Tillvägagångssätt

Projektet kommer att utveckla nya samverkansformer och nya långsiktigt hållbara metoder och rutiner för att möta ungas behov. Unga till arbete ska även titta på hur skolgång kan anpassas och hur och vilka kompensatoriska hjälpmedel som på bästa sätt kan stödja elever med funktionsvariationer.


Genom att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser för personal och ökad tid för mentorskap hoppas vi kunna ha ett bättre förebyggande arbete för att tidigare fånga upp elever som visar tendenser till att inte kunna fullfölja sin utbildning.


Projektet kommer också att genomföra individ- och gruppinsatser för att stärka ungdomars utveckling så att de kan gå vidare till studier, praktik eller arbete.

Läs mer om projektet

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: