Lyssna på sidan Lyssna

Pressmeddelande • Publicerad:

Vilken skola vinner årets matsvinnstävling?

Årets matsvinnstävling pågår mellan grundskolorna och det vill vi nu uppmärksamma under Klimatveckan. Mätningen av elevernas tallrikssvinn mäts någon gång mellan vecka nio och 17. Vilken skola segrar och får en festlig svinnmästarlunch längre fram i vår?

Grevåkerskolan, Kyrktåsjö skola, Jormskolan och Bredgårdsskolan är tidigare vinnare i kommunens matsvinnstävling. Syftet med tävlingen är att öka förståelsen för varför det är viktigt att inte slänga så mycket mat – både i skolan och hemma. Årets mätning sker i hemlighet någon gång mellan vecka nio och 17.

Alla tävlar på lika villkor

I snitt slänger eleverna i grundskolan 289 kilo mat per månad. Under tävlingen mäts tallrikssvinnet per elev, alltså tävlar alla grundskolor på lika villkor oavsett om skolan är liten eller stor.


– I år har vi valt att inte avslöja vilken vecka vi mäter svinnet, för att tävlingen ska bli en extra utmaning och för att vi ska få en rättvisare bild av hur svinnet ser ut, säger kostchefen Jörgen Jönsson.

Priset: En festlig svinnmästarlunch

Förstapriset är en svinnmästarlunch för hela skolan under vårterminen, där några av kommunens politiker och tjänstepersoner är servitörer. Grundskolorna som deltar får diplom och samma goda lunch denna dag för att fira elevernas goda insatser.

Ständigt arbete för att minska svinnet

Kostenheten arbetar hela året med att minska matsvinnet och laga så klimatsmarta rätter som möjligt. Rester blir till nya rätter för att så lite som möjligt ska gå till spillo.

 

– Vi använder också ett digitalt kostdataprogram. Det hjälper oss att hålla koll på antal portioner så att vi inte gör för mycket mat på grund av exempelvis skollov eller hög frånvaro, säger Jörgen Jönsson.


Förhoppningen med matsvinnstävlingen är att eleverna blir förebilder även hemma och inspirerar familjen till goda, svinn- och klimatsmarta vanor.

Lycka till alla elever!

Logga: Earth hour.

Släck under Earth hour 23 mars klockan 20.30.

Klimatvecka 2024

I samband med Earth hour genomför vi en klimatvecka då vi sätter extra fokus på miljö och klimat. Under vecka tolv sprider vi tips och inspiration till invånarna för att öka medvetenheten om hur vi tillsammans kan spara energi och bidra till en bättre miljö.


Vi arbetar löpande med olika insatser för att minska vår klimatpåverkan och skapa effektivitet i våra verksamheter.

Till våra sidor om miljövänlig och klimatsmart vardag

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: