Lyssna på sidan Lyssna
Kommunhuset, fasad med logga.

Pressmeddelande • Publicerad:

Förväntat underskott vändes till överskott i årets bokslut

Kommunens bokslut för 2023 visar ett plusresultat på 27 miljoner kronor. Ökade skatteintäkter, statsbidrag och kostnadsökningar som planat ut bidrar till det starka resultatet.

Även 2023 har varit annorlunda och det ekonomiska klimatet är svårare än på många år. Men bokslutet visar att skatteintäkterna, tillsammans med de generella och riktade statsbidragen, landade på en högre nivå än vad vi hade räknat med i budget och prognos under året. Dessutom har verksamheternas nettokostnad blivit lägre än höstens prognoser visade. Kommunens resultat hamnar på plus 27 miljoner kronor.

 

– Det är glädjande att bokslutet för 2023 blev positivt, men vi har fortfarande underskott i våra verksamheter. Vi behöver fortsätta hitta smarta lösningar för att kunna frigöra medel till utvecklingsarbete, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson, (S).

Fortsatt arbete med effektiviseringar

Att kommunen gör ett starkt resultat återigen innebär inte att vi kan andas ut på sikt. Vi är inne i en mycket osäker tid med svårigheter att förutse inflationen och en orolig omvärld.

 

– Med en stärkt kassa är kommunen bättre rustad att möta denna utmaning. Verksamheterna har arbetat hårt med effektiviseringar men det är något vi måste fortsätta arbeta med då det kommer att vara tuffa tider ett tag till, säger ekonomichefen Niclas Liljefjäll.

Riktade statsbidrag en utmaning

Bokslutet är 22 miljoner kronor bättre än budget och drygt 10 miljoner kronor lägre än förra årets resultat. Statsbidragen, särskilt de riktade som ökat i antal och storlek, är svåra att göra rätt verksamhet av då information om dem ofta kommer sent. I kombination med att det är svårt att hitta personal till de olika riktade satsningarna hinner man inte förbruka alla pengar man fått sent på året. Det är ett bekymmer för många kommuner, vilket också Sveriges kommuner och regioner, SKR, påpekat.

Osäkerhet kring kostnader och inflation

De senaste årens starka resultat underlättar för kommunen att kunna finansiera stora delar av sina investeringar utan upplåning. Men de ekonomiska förutsättningarna inför kommande år innebär fortsatt stora utmaningar. Exempelvis påverkar en befolkningsminskning ekonomin negativt, både vad gäller skatteintäkter, statsbidrag och skatteutjämning.

 

– Det råder fortfarande stor osäkerhet kring hur skatteunderlag och statsbidrag utvecklas framöver. Det instabila inflationsläget gör det svårt att förutse kostnader för varor och tjänster. Om inflationen närmar sig Riksbankens mål ser vi att särskilt pensionskostnader kommer att falla tillbaka från år 2025, säger Niclas Liljefjäll.

 

Mer information

Niclas Liljefjäll, ekonomichef, 0670-161 45
Susanne Hansson, kommunstyrelsens ordförande, 0670-161 61

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Senast ändrad/granskad: