Lyssna på sidan Lyssna
Bord med tallrikar.

Många godsaker till frukost för eleverna på Vattudalsskolan.

Publicerad:

Vi uppmärksammar Samefolkets dag den 6 februari

I Strömsunds kommun har den samiska kulturen och det samiska språket ett förstärkt skydd eftersom vi är en samisk förvaltningskommun. Den 6 februari uppmärksammar vi Samefolkets dag på olika sätt genom att bland annat lyfta musik, hantverk och mat. Här finns mer information om aktiviteterna.

Samefolkets dag firas varje år för att hedra minnet av det första samiska landsmötet, som ägde rum i Trondheim 1917 och samlade ett hundratal samer över nationsgränserna för att diskutera och lyfta gemensamma frågor.

Flagghissning, belysning och samisk slöjd på turné

Det blir flagghissning vid kommunhuset och där går nu belysningen tillfälligt i de samiska färgerna rött, grönt, gult och blått. De vackra trärenarna står också ovanpå entrétaket.


I kommunen visar vi upp exempel på samisk slöjd och hantverk på ett flertal platser och nytt hantverk är nu på plats inför högtidsdagen. Slöjden ”turnerar” från skåp till skåp på följande platser i Strömsund och Gäddede för att de som inte själv kan förflytta sig, kan få se ”ny” slöjd under året: Renen, tidigare Grelsgård, på Folkets hus, Kommunhuset, biblioteket, Strömbacka, Granbacken och Levinsgården.

Konsert med sånger på sydsamiska

Samefolkets dag den 6 februari infaller under Kulturveckan och på kvällen arrangeras en konsert i Ströms kyrka i Strömsund klockan 19.00 till 20.30. Där bjuds på sånger av Lars-Erik Åhren på sydsamiska och svenska. Fri entré.

Aktiviteter i skolor och förskolor

Kommunens samiska samordnare Aanna Johansson Larsson finns på Fjällsjöskolan i Backe under dagen för att visa de sydsamiska kunskapsväskorna och berätta för eleverna om uppdraget som samordnare.

 

Ett flertal förskolor i kommunen har planerat in aktiviteter med samiskt tema under veckan då pedagogerna bland annat pratar och läser sagor kopplade till samisk kultur, spelar spel, pysslar och lägger pussel. Stort fokus läggs också på renen och att kasta lasso. Några av förskolorna har inredda kåtor där vissa av aktiviteterna kommer att ske tillsammans med barnen.

Samisk frukost på Vattudalsskolan

Vattudalsskolan i Strömund firar dagen genom att bjuda på frukost med samiskt tema. Eleverna fick smaka på rökt renhjärta, torkat renkött, rökt röding, gaahkoe, tunnbröd, renchips, snackskorv, renkorv, kaffeost och kokkaffe. Det var väldigt uppskattat.

Renskavsgryta på menyn

I alla kommunala verksamheter där vi lagar maten serveras det renskavsgryta den 6 februari.


Fasadbild på kommunhuset.

Renarna har fin utsikt från entrétaket.

Saemiej Laavlome – Samefolkets sång

Texten till sången är skriven 1906 av sjösamen Isak Saba (1875–1921).


Första versen av den sydsamiska nationalsången

Nuelesne dan elmien jissien vååjnesh saemiej eatneme lea. Vaeriej duekesne guev telh vaajjah, våaroen tjielke jaevrieh vååjnoeh. Dalvesh, vaerieh, vaartoeh, vuemieh alnadahkh elmeden vööste.
Johkh vijtjeldieh vuejtieh sjuvvieh. Vaartoes-gaejsieh, spaenjieh njiemesjh tjåadtjoeh vööste doeterm.


Svensk översättning

Nordvart genom Karlavagnen ser du Samelandet skymta: Fjäll bak fjäll i fjärran blåna, sjöar sträcka sig vid sjöar, bergens branter, fjällens toppar höja sig mot själva himlen, bäckar brusa, skogar susa, tvärbrant stupa stålgrå uddar strävande mot stormigt hav.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: