Lyssna på sidan Lyssna

Illustration: Ida Brogren

Publicerad:

Ta del av ny kunskapsöversikt

Den 22 januari 2024 lanserade Resurscentrums projekt Barn i familj och Delegationen för migrationsstudier, Delmi, en ny kunskapsöversikt om återvändande och (åter)integration för barn i familj. Här kan du läsa den nya kunskapsöversikten på svenska och engelska samt se seminariet i efterhand.

Översikten är skriven av Delmi på uppdrag av Resurscentrums projekt Barn i familj. Den har tagit ett grepp över all relevant forskning på området med fokus på utbildning, sociokulturell (åter)integration och hälsa, samt möjligheter och hinder för en framgångsrik återvändande- och (åter)integrationsprocess.

Kunskapsöversikt och seminarium

Den nya översikten presenterades under ett seminarium i Stockholm den 22 januari där Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard invigningstalade.

Läs kunskapsöversikten Återvändande och (åter)integration för barn i familj Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Read english version: Return and (Re)Integration for Children in Migrant Families Pdf, 3 MB.

Se en inspelning av kunskapsseminariet från den 22 januari Länk till annan webbplats.

Ingår i nytt stödmaterial

Kunskapsöversikten är en del av kommande stödmaterial för barnet, vårdnadshavaren och den som i sin yrkesroll möter dem. Projektet ska även kunna fungera som ett kunskapsstöd till andra kommuner och organisationer samt samverka med frivilligorganisationer och andra aktörer.


– Asylsökande barn och unga är en särskilt utsatt grupp och då är det viktigt att tillämpa en helhetssyn, från asylansökan till återvändande, och särskilt beakta hur de olika delarna påverkar varandra. Projektet vill skapa bättre förutsättningar för direkta stödinsatser för just denna grupp, säger projektledarna Anna Strömstedt och Ylfva Wistrand.


Projektet är medfinansierat av Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden. 

Relaterad information

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: