Lyssna på sidan Lyssna

Foto: Lena Cedervall/ Mostphotos

Publicerad:

Spela gärna musik och kör epa – men ha respekt för omgivningen

Den som spelar hög och störande musik, till exempel från en bil, kan få böter på 1.000 kronor för förargelseväckande beteende. Tillsammans med polisen vill vi därför påminna om att det är viktigt att ha respekt för omgivningen när man utövar sitt bil- och musikintresse.

Hög och störande musik är vanligt på många håll i Sverige, och är liksom i Strömsunds kommun en av anledningarna till att människor kontaktar polisen. Många upplever hög musik som extremt störande och under långa perioder får de sin nattsömn förstörd. Det kan innebära försämrad hälsa och negativa konsekvenser på arbetet och i trafiken.

Spela gärna – men stör inte andra

Vi uppmanar dig som myndig att tänka efter och dig som vårdnadshavare att prata med din motorburna ungdom. Berätta varför det är olämpligt att spela hög musik och att det kan innebära böter enligt kapitel 16, § 16 Brottsbalken.


Vårt mål är att få ned volymen på musiken till en nivå som är acceptabel för de människor och verksamheter som påverkas negativt av ljudet.

Om du känner dig störd av hög musik

  • Kontakta polisen vid frågor på telefonnummer 114 14. Vid pågående brott – ring 112.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: