Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Februari: Vad är kommunens uppdrag?

Vi ansvarar för en stor del av samhällsservicen i Strömsunds kommun. En del av våra verksamheter är lagstyrda, till de viktigaste hör kärnuppdragen vård, skola och omsorg. Andra verksamheter är frivilliga och kommunfullmäktige kan besluta om vi ska utföra dem eller inte.

Kommunens huvuduppgift är att erbjuda olika tjänster till dig som invånare och se till att viktiga samhällsfunktioner sköts.

Lagstyrda uppdrag

Vad en kommun får och inte får göra regleras av kommunallagen. Vissa uppdrag måste alla kommuner göra enligt lagen. Att ansvara för vård, skola och omsorg räknas till våra kärnuppdrag. Utöver det ska vi exempelvis också se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det finns en krisberedskap, vatten och avlopp och att människor kan slänga sina sopor.


– Våra gemensamma resurser ska räcka till mycket. Vi arbetar för att hitta smarta och effektiva lösningar. Digitala tjänster kan till viss del spara pengar och skapa bättre tillgänglighet för medborgarna, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson, (S).

Frivilliga uppdrag

Utöver de lagstyrda uppdragen har politikerna i kommunfullmäktige möjlighet att besluta om att kommunen ska utföra frivilliga uppdrag, exempelvis näringslivsutveckling, fritidsverksamhet och kultur.

Viktiga prioriteringar

Som kommun kan vi styra över hur vi fördelar resurser och sköter arbetsuppgifter. Vi har rätt att ta ut skatt från dig som invånare för att finansiera verksamheten. Då befolkningen minskar, minskar även skatteunderlaget och det gör att det blir mycket viktigt med prioriteringar för att pengarna ska räcka till våra kärnverksamheter.

 

– Som politiker behöver vi prioritera och göra noggranna avvägningar eftersom våra gemensamma resurser inte räcker till allt, säger vice ordförande i kommunstyrelsen Mats Gärd, (C).

Obligatoriska och frivilliga uppgifter för en kommun


Exempel på obligatoriska uppgifter:

 • Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg).
 • Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
 • Grund- och gymnasieskola.
 • Kommunal vuxenutbildning (komvux).
 • Renhållning och avfallsplanering.
 • Vatten och avlopp.
 • Krisberedskap.
 • Civilt försvar.
 • Hälso- och miljöskydd.
 • Plan- och byggfrågor.
 • Bibliotek.
 • Bostäder.

Exempel på frivilliga uppgifter:

 • Energi.
 • Fritidsverksamhet och kultur.
 • Näringslivsutveckling.
 • Sysselsättningsåtgärder.

På Sveriges kommuner och regioners webbplats finns mer information om kommuner och regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: