Lyssna på sidan Lyssna

Samiska vistet och njallan på Ströms hembygdsgård.

Publicerad:

Minnen från året och saker på gång inför 2024

Buerie biejjie! God dag! Ännu ett år har gått och här sammanfattar kommunens samiska samordnare vad som hänt och vad som är på gång inför 2024.

I Kommunalmanackan 2023 har vi haft möjlighet att informera om det samiska året med allt från samisk mat, språk, renskötsel och midsommarfirande. Det var ett uppmärksammat inslag som flera önskar ska vara återkommande!

Nytt samiskt stipendium

Under året har vi instiftat ett samiskt stipendium och prisutdelningen ägde rum den 6 februari på Samefolkets dag i samband med samisk gudstjänst i Ströms kyrka. Jojkaren Jörgen Stenberg uppträdde och stipendiaten Lars Einar Jillker var på plats under firandet. Andra aktiviteter under kulturgryningsveckan var bland annat filmen Sameblod och föreläsning om Elsa Laula Renberg.


Under senare delen av året har vi haft slöjdträffar i Hammerdal, Gäddede och Strömsund med föreläsning av slöjdare som Anne Laila Buljo Åhrén, Doris Rensberg och Ann-Christin Åhrén.

Sydsamiskt språkläger och givande träffar

Föreningen Saemiestibie siebrie anordnade ett sydsamiskt språkläger i Vålådalen för elever i årskurs 7–9. Det var nästan 20 elever på lägret som kunde genomföras med personal från Samiskt språkcentrum, Sáminuorra och Saemiestibie siebrie. Kommunens samiska samrådsgrupp har beslutat att även nästa år delfinansiera det planerade gïelebiesie (språklägret). Under året har Strömsund som samisk förvaltningskommun också delfinansierat teatrar för barn och unga i kommunen, till exempel Akti lij.


Även i år har vi deltagit på Senior-resan som är ett samarbete med andra sydsamiska förvaltningskommuner, resan gick till Norrfällsviken.


Nätverket Praedtieh, där de sydsamiska förvaltningskommuner Vilhelmina, Åsele, Dorotea, Strömsund, Krokom, Östersund, Berg, Åre, Härjedalen och Älvdalen ingår, har haft möten under året. De samiska förvaltningskommunerna har också haft en kommungemensam dag.

På gång inför 2024

Genom det minoritetspolitiska uppdraget ska kommunen genomföra en kartläggning kring statsbidraget. Vi har valt att kalla kartläggningen för Språk- och kulturinventering och planen är att vi ska genomföra den under 2024 igen.


En ny förening startade under året, Gïele Vӕtnoe Straejmesne (Språk Slöjd i Strömsund), och 2024 erbjuder de två kurser.

  • Skosömnadskurs 9–11 februari i Strömsund. Kursledare: Ann-Christin Åhrén.
  • Nybörjarkurs i sydsamiska där första och sista träffen sker fysiskt och de övriga via länk.

Är du intresserad av att delta i någon av kurserna, kontakta kommunens samiska samordnare.


Ett nytt år stundar – vi får påminna oss om att ta hand om varandra.

Med dessa ord önskar jag en god fortsättning!


Aanna Johansson Larsson

Samisk samordnare

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: