Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Efter cyberattacken mot ekonomisystemet: Betalning av leverantörsfakturor kan bli försenad

Fortfarande fungerar inte all nödvändig integration till vårt ekonomisystem. Vi vill därför informera om att det finns risk för att vi inte kan utföra betalningar av leverantörsfakturor i tid. Leverantören arbetar för att så snabbt som möjligt återställa alla funktioner.

Leverantören har öppnat upp funktion för funktion i ekonomisystemet och vi har kunnat betala en del leverantörsfakturor senaste tiden. Men fortfarande saknas viss nödvändig integration och funktionalitet, vilket gör att vi inte kan använda systemet fullt ut. På grund av det finns en risk att vi inte kan utföra betalningar av alla leverantörsfakturor i tid.


Leverantören arbetar för att så snart som möjligt återställa systemet. Då kommer vi att skyndsamt utföra alla försenade betalningar.

Stort tack

för tålamod och visad förståelse

Bakgrund: Detta har hänt

  • Den leverantör som tillhandahåller kommunens ekonomisystem utsattes den 22 november för en cyberattack. Det har medfört att vi sedan dess inte kommit åt systemet och kunnat hantera fakturor och betalningar.
  • Ekonomienheten påbörjade omgående arbetet med att hitta alternativa lösningar och ökade sin beredskap för att hantera vissa betalningar manuellt. Koncernledningen har haft regelbundna avstämningsmöten för att följa och hantera utvecklingen och dess konsekvenser.
  • Det finns säkerhetskopior på all information, så leverantören kan återställa hela ekonomisystemet.
  • Enligt de besked vi fått från leverantören har inga känsliga personuppgifter läckt ut i samband med cyberattacken, men kommunen har anmält incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: