Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Efter cyberattacken mot ekonomisystemet: Betalningar nu på väg till kunder och leverantörer

Under måndagen den 4 december ska de flesta som har väntat på sina pengar äntligen få dem insatta på sina konton. Leverantören av kommunens ekonomisystem har gjort stora framsteg i återställandet efter cyberattacken för snart två veckor sedan. Vi vill rikta ett stort tack till alla som väntat för visad förståelse och tålamod.

Det kan fortfarande vara några utbetalningar som dröjer någon dag till, men merparten av de försenade betalningarna ska landa på bankkontona under måndagen. Vi kommer nu även att börja skicka ut försenade fakturor. Leverantören av ekonomisystemet arbetar fortfarande hårt med att säkerställa att det inträffade inte ska hända igen.


Vi vill rikta ett stort tack

till alla som väntat för visad förståelse och tålamod. 

Bakgrund: Detta har hänt

  • Den leverantör som tillhandahåller kommunens ekonomisystem utsattes den 22 november för en cyberattack. Det har medfört att vi sedan dess inte kommit åt systemet och kunnat hantera fakturor och betalningar.
  • Ekonomienheten påbörjade omgående arbetet med att hitta alternativa lösningar och ökade sin beredskap för att hantera vissa betalningar manuellt. Koncernledningen har haft regelbundna avstämningsmöten för att följa och hantera utvecklingen och dess konsekvenser.
  • Det finns säkerhetskopior på all information, så leverantören kan återställa hela ekonomisystemet.
  • Enligt de besked vi fått från leverantören har inga känsliga personuppgifter läckt ut i samband med cyberattacken, men kommunen har anmält incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: