Lyssna på sidan Lyssna

Här kan du läsa hur du slänger ditt matavfall rätt – enkla tips för ett miljövänligt bidrag!

Publicerad:

Så här slänger du ditt matavfall rätt

Att sortera sitt matavfall kan kännas krångligt, men med några enkla steg kan du göra det på rätt sätt och bidra till en mer hållbar miljö. Här är praktiska tips för att använda matavfallspåsar, undvika felsortering och hantera vintertidens utmaningar med sopkärlen.

Använd endast de matavfallspåsar av
papper som du får från kommunen
– andra påsar förstör rötningsprocessen!

Matavfallspåsen

Använd alltid de papperspåsar för matavfall som du får från kommunen. Påsen är stark, släpper igenom ånga men inte vatten. Den fungerar bra i biogasanläggningen. Här kommer några tips att tänka på när du sorterar ut matavfall:

 • för att undvika att matavfallet fryser i kylan, lägg så torrt matavfall som möjligt i påsen
 • låt blött matavfall rinna av
 • förvara påsen i den ventilerade påshållaren
 • byt påsen minst var tredje dag
 • fyll påsen bara till strecket och stäng ordentligt
 • ställ påsen på frys- och torkhyllan i bruna kärlet, eller ute i ett kärl med lock så att den blir avsvalnad eller styckfryst innan den läggs ner i matavfallskärlet.

Felsortering av matavfall

Felsortering är när fel sorts avfall hamnar i matavfallspåsen och sen i bruna kärlet. Kolla igenom och se till att det bara är matavfall i påsen. Annars kan det störa biogasanläggningens process.

Hur ser vi att det är felsorterat?

Det finns en kamera vid tippfickan där det sorterade avfallet trillar ner i res-pektive fack i bilen. Det ger chauffören möjlighet att se om det är annat än matavfall i det bruna kärlet. Finns det restavfall, förpackningar eller andra påsar än matavfallspåsar töms inte kärlet och avvikelsen noteras och följs upp av AVA-enhetens kundtjänst.

Återkommande fel kostar extra

Lägger du felsorterat avfall i ditt bruna kärl kommer du att få brev om att det behöver åtgärdas. Får du samma påpekande en andra gång kommer du att få betala en felsorteringsavgift. Rättar du till felet töms kärlet vid nästa hämtningstillfälle. Vill du inte vänta till nästa tömning kan du begära extra tömning mot en avgift.

Hämta fler matavfallspåsar av papper

Om du behöver fler matavfallspåsar av papper kan du hämta dem gratis på kommunens återvinningscentraler, bibliotek, turistinformationer samt på kommunhuset. Du som bor i hyreshus, bostadsrätt eller en samfällighet får nya påsar via din hyresvärd eller så som styrelsen bestämmer.

Avfallskärlens placering

 • Vid tömning ska kärlen stå med 0,5 meters avstånd med draghandtaget vänt från vägen. De ska stå plant (vågrätt) och i nivå med vägen.
 • Området mellan kärl och vägbana ska vara fritt från hinder.
 • Avståndet mellan vägkant och kärl ska vara minst 0,5 meter och högst 1,6 meter. Utrymmet bakom kärlet ska vara minst 1,5 meter och vid sidorna minst 0,5 meter.
 • Den fria höjden från marknivå ska vara 4,5 meter.

De nya hämtningsbilarna är försedda med materialstyrnings­läsning, vilket gör att bilen känner av vilket kärl som lyfts via kärlets tagg och i vilket fack det ska tömmas. Så det spelar ingen roll om det bruna kärlet står på höger eller vänster sida om det gröna kärlet.

Inte överfulla kärl, löst avfall eller snö på locken

 • Kärlen får inte vara insnöade vid tömning och locken ska vara fria från snö och is. Kärl som inte är framskottade töms inte.
 • Inte heller överfulla kärl töms, fyll inte kärlen mer än att locket går att stänga.
 • Lösa soppåsar som ligger utanför kärlet hämtas inte.

Framkomlighet för sopbilen

Vintertid kan sophämtningen försenas av snö och halka, så låt kärlen stå tills de har tömts. Håll också området runt kärlen snöröjt.

Anledningar till att problem kan uppstå:

 • Sopbilen är tung och om den börjar glida finns det inget som stoppar den. Chauffören har både ansvar och rättighet att bedöma om det går att köra på en väg. Säkerheten är alltid viktigast!
 • När sopbilen kör blir däcken varma. Varma däck smälter snön och när sopbilen stannar i en uppförsbacke för att tömma kärl så smälter snön under däcken. Då kan det bli extremt halt och mycket svårt att köra vidare.
 • Sopbilen får svårt att komma loss om det är dåligt plogat. Då gäller det att hålla jämn fart och inte stanna eller sänka farten för att inte fastna. Eftersom sopbilarna måste stanna vid varje avfallskärl riskerar de hela tiden att hamna i den situationen.

Fastfrysning av avfall i kärl

Vid plötsliga väderomslag finns risk att matavfallspåsarna fryser fast i kärlet.

Tips på vad du kan göra:

 • Skaka kärlet då och då så påsarna ruskas loss, speciellt vid väderomslag.
 • Inför tömning av kärlet, kontrollera alltid att avfallet inte är fastfruset.
 • Lossnar inte påsarna, kan du om möjligheten finns, ställa in kärlet i ett varmare utrymme tills det tinat upp.

Mer information www.stromsund.se/matavfall Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: