Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Fem huskurer för att stärka ditt psykiska välbefinnande

Den 10 oktober var det Världsdagen för psykisk hälsa, World Mental Health Day, som Världshälsoorganisationen står bakom. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa. Vi vill därför tipsa om fem huskurer du kan tänka på i din vardag för att öka ditt psykiska välbefinnande.

Vi kan alla stärka såväl vår fysiska som psykiska hälsa genom att försöka välja vanor och tankar som gör att vi håller oss friskare. Det är allmänt känt att träning, frukt och grönt stärker vår fysiska hälsa. Det är däremot inte lika känt hur vi stärker vår psykiska hälsa.

Tips för din vardag

Vår psykiska hälsa är en viktig grund till vårt välbefinnande och påverkas mycket av våra tankar och känslor som leder till val vi gör, hur vi beter oss och vad vi tänker om oss själva. Vill du stärka ditt psykiska välbefinnande – testa de fem huskurerna! De är baserade på forskning om psykisk hälsa och välmående.

 

Huskurer för psykiskt välbefinnande

  • Bli andfådd minst varannan dag!
  • Prioritera din återhämtning – sätt rutiner för sömn och skärmfri tid!
  • Träffa en vän en gång i veckan!
  • Följ ditt hjärta!
  • Tro inte på allt du tänker – du är inte dina tankar!

Råden i huskurerna är framtagna av en arbetsgrupp inom initiativet Kraftsamling för psykisk hälsa, som startades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och som är öppen för alla aktörer att delta i – offentliga, privata och civilsamhället.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: