Lyssna på sidan Lyssna
Torvkåta.

Solen strålar över torvkåtan vid Granbacken och Strömbacka i Strömsund.

Publicerad:

September: Samiska inslag inom äldreomsorgen

Torvkåta vid Granbacken, samisk skyltning och samisk mat är några exempel på samiska inslag på särskilda boenden och trygghetsboenden i kommunen. Denna månad berättar vi mer om vad vi gör inom äldreomsorgen.

Enligt minoritetsspråklagen har samer i förvaltningskommunerna inom ramen för äldreomsorg rätt till service och omvårdnad som till en väsentlig del är på samiska. Utifrån detta arbetar kommunen på olika sätt.

Torvkåta

I Strömsund finns sedan 2016 en torvkåta i anslutning till det särskilda boendet Granbacken och trygghetsboendet Strömbacka. En torvkåta är en traditionell samisk bostadsbyggnad. Kåtan är specialanpassad i förhållande till det traditionella. Syftet är att göra den mer lättillgänglig för besökare och de äldre. Här sker olika aktiviteter under året vilket är mycket uppskattat.


– Torvkåtan är en stor tillgång för verksamheten. Den är en trevlig samlingsplats och synliggör kulturen, samtidigt som den väcker frågor och bidrar till ett lärande, säger Gudrun Öjbrandt, chef för vård- och socialförvaltningen.

Ljudstolpe och en tavla som visar samernas åtta årstider.

Ljudstolpen och skylten. Foto: Ing-Marie Fjällberg

Ljudstolpe och skylt om de åtta årstiderna

Bredvid torvkåtan finns sedan i maj 2023 en ljudstolpe och en skylt om samernas åtta årstider. Informationen i ljudstolpen är inläst på sydsamiska och svenska av Anne Laila Buljo Åhrén.


”Åtta årstiders-skylten” har konstnären Ulla Granqvist i Österåsen utformat. I mitten av skylten står en lemniskata, det är en evighetssymbol som visar samernas åtta årstider. Från mitten av skylten sträcker sig solens strålar över årstiderna.

Väggskylt.

Exempel på skylt med samisk översättning som finns på Solbacken i Strömsund.

Samisk skyltning

På det särskilda boendet Solbacken i Strömsund är det sedan ett antal år tvåspråkiga inomhusskyltar som synliggör det sydsamiska språket.

Samisk mat

Under året serveras de boende samiska maträtter vid ett antal speciella tillfällen, bland annat i samband med Samefolkets dag den 6 februari.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: