Lyssna på sidan Lyssna
Samiskt viste och njalla.

Det samiska vistet och njallan på Ströms hembygdsgård. Foto: Anna-Karin Olsson, Leader 3sam

Publicerad:

Augusti: Samiskt viste med njalla på hembygdsgården

På flera platser i Strömsunds kommun finns byggnader som synliggör det samiska arvet. De används vid olika tillfällen, väcker minnen och skapar glädje hos besökarna.

Eftersom Strömsund är en samisk förvaltningskommun arbetar vi med att på olika sätt lyfta fram det samiska arvet.

Viste och njalla

År 2016 invigde kommunen det samiska vistet och torvkåtan på hembygdsgården i Strömsund. Vistet ligger vid Ströms Vattudal och används i många sammanhang, bland annat i den samiska modersmålsundervisningen. Torvkåtan har på senare tid fått sällskap av en njalla, som är en samisk förrådsbod. Njallan står på en stock och har en ”stege” som är gjord av en trästock med utsågade trappsteg. Njallans tak består av torv och gångjärnen är specialbeställda från smedjan i Gåxsjö.

Museet i Ankarede

Museet i Ankarede väcker många minnen och ökar kunskapen om det samiska hos besökarna. Den 5 augusti är sista chansen att besöka museet som sedan stänger för säsongen. Då har det varit öppet sedan midsommar, det öppnar nästa år vid samma tidpunkt igen. Museet finns i sameföreningens gamla lokal som numera är uppfräschad till just museum genom projektet Sjeltie och Leader 3sam. Åanghkeren saemiensiebrie hälsar alla besökare välkommen!

Augusti: Månaden för Same-SM

I mitten av augusti brukar Same-SM gå av stapeln. År 1977 var det första mästerskapet i Ankarede. Under sameföreningens 100-årsjubileum 2019 arrangerades tävlingen återigen i Ankarede. Då infördes också en ny gren; nämligen parsprinten. Anledningen var att området i Ankarede inte var stort nog för renskötarstafetten. Den nya grenen blev omtyckt, speciellt bland publiken.


Kanske har Ankarede inspirerat till en ny gren i alla kommande Same-SM? De övriga tävlingsgrenarna är lassokastning och löpning samt renskötarstafett, där den som tävlar både springer och kastar lasso.

Visste du att augusti heter Mïetske på sydsamiska vilket betyder rötmånaden?

På andra samiska språk så syftar deras uttryck på att renen skiftat päls och förberett sig inför hösten. För att få tag på de finaste renskinnen, så är det under denna period som de ska tas tillvara. Under den här perioden börjar renen att vandra ner mot skogen för att äta upp sig ordentligt inför vintern. Det är viktigt att bygga upp ett fettlager att ta av under det stränga vinterhalvåret, därför äter renen både svamp, löv, örter och gräs.

Samiska flaggdagar i augusti

  • 9 augusti: FN:s internationella urfolksdag.
  • 15 augusti: Den samiska flaggan antogs 1986.
  • 18 augusti: Samerådet grundades 1956.
  • 26 augusti: Sametinget i Sverige invigdes 1993.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: