Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Kommunen och polisen gör gemensamt utskick – vill öka kunskapen om tips och orosanmälningar

Under en längre tid har det varit oroligt på platser i kommunen där ungdomar befinner sig. Det har förekommit trakasserier, olaga hot, skadegörelser, stölder, misshandel, hets mot folkgrupp och olaga intrång. Med anledning av detta har kommunen och polisen nyligen gjort ett utskick till vårdnadshavare med information om varför det kan vara avgörande för en ungdom att som vuxen våga tipsa polisen eller göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Bakom informationsutskicket står polisen, Resurscentrum, Hjalmar Strömerskolan, socialtjänsten samt barn-, kultur- och utbildningsnämnden.

Hård jargong och respektlöshet

Vissa ungdomar uppvisar ett normlöst beteende som präglas av hård jargong, respektlöshet mot jämnåriga, vuxna samt myndighetspersoner. De gör aktiva handlingar i syfte att provocera och skapa konflikter, ofta med rasistiska förtecken. Dessa händelser har skapat oro och otrygghet i samhället där risken är att olika grupper ställs mot varandra. Flera av ungdomarna är dessutom väldigt unga vilket gör att vikten av tidiga insatser är ett måste i syfte att fånga upp och erbjuda rätt stöd och hjälp.

Vi behöver hjälp av fler vuxna

Många av kommunens medarbetare som arbetar med barn och ungdomar är skyldiga att upprätta orosanmälningar för individer de känner oro för. Vi tror dock att det finns fler som har inblick i dessa ungdomars vardag och känner igen beskrivningen av det förändrade klimatet. De som agerar normlöst och respektlöst behöver stöttning och därför måste oron för individerna komma fram, från flera håll.

Våga tipsa polisen eller göra en orosanmälan

Brevskrivarna tror att det finns en okunskap om vad det innebär att tipsa polisen eller att göra en orosanmälan. Det gör att det finns risk för att barn och ungdomar inte får den hjälp de behöver. De hoppas genom utskicket kunna visa på att det varken är farligt eller svårt att förmedla oro och att du tillsammans med oss möjliggör att samhället blir tryggare för våra ungdomar att växa upp i.

Läs alla brev i informationsutskicket Pdf, 703 kB, öppnas i nytt fönster.

Så tipsar du polisen eller gör en orosanmälan till socialtjänsten

  • Tipsa polisen
    Du kan lämna tips genom att fylla i ett formulär på polisen.se eller ringa in ditt tips via 114 14.

Till formulär för att tipsa polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Gör en orosanmälan
    Ring 0670-163 20 eller mejla familjeomsorgen(a)stromsund.se. Vid akut situation utanför kontorstid – ring socialjouren via 112.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: