Lyssna på sidan Lyssna
Kåtor i fjällmiljö.

Kyrkplatsen i Frostviken har en lång tradition som mötes- och samlingsplats för samer i hela Saepmie. Foto: Aanna Johansson Larsson

Publicerad:

Juni: Traditionellt midsommarfirande i Ankarede

Jovnesåhkoeh Åanghkerenjeeruvisnie betyder midsommar i Ankarede på svenska. Så långt det kan minnas och spåras har samerna i norra Jämtland samlats i Ankarede för samvaro och rådslag under några dagar varje år. För samerna i området har Ankarede en historisk och traditionell bakgrund.

Platsen är omtyckt av många som också är återkommande besökare. Ankarede är en plats med många kärleksfulla minnen och dessa minnen fylls på under varje midsommarhelg.

Ankarede är den enda bevarade kyrkstaden i Jämtlands län, tidigare fanns det nio kyrkstäder.

I Ankarede hålls bröllop, barndop och begravningar. Kyrkan är välbesökt under midsommarhelgen. Ankarede är riksintresse för kulturmiljövården och den enda samiska kulturmiljö i Jämtlands län som har områdesbestämmelser som reglerar bebyggelsen enligt plan- och bygglagen.

100-årsjubileum med same-SM

Under vårmässan 1919 bildades Frostvikens sameförening, som var starkt påverkad av tidens föreningsbildningar och folkrörelser, vilket går att läsa i boken Frostviken-Hotagens sameförening – En hundraårig tidsresa.


År 2019 firades 100-årsjubileum i Ankarede. Det blev ett fantastiskt firande med olika föreläsningar, språkbad, besök av samiska bokbussen, jubileumsmiddag, dans i Stora Blåsjön, invigning av ett samiskt museum i sameföreningens gamla lokal och mycket mer. Merparten av arbetet gjordes genom projektet Sjeltie som var delfinansierat av bland annat Leader 3Sam och Länsstyrelsen i Jämtlands län, samt med insatser från medlemmar i sameföreningen.


Det första sommar-same-SM genomfördes i Ankarede under midsommarhelgen 1977, då var det cirka 500 besökare. Under jubileumsåret 2019 var sommar-same-SM än en gång i Ankarede! Ett återkommande inslag varje midsommarhelg är tävling i lassokastning med fina priser.

Midsommarfirandet 2023

Klockan 18.00 på midsommarafton ringer kyrkklockarna ”midsommar in” – det rings in för helgmålsbön. På midsommardagen sker mottagande av en sydsamisk psalmbok under mässan klockan 11.00. Under den högtiden medverkar bland annat biskopen i Härnösands stift samt representanter från norska sidan av Saepmie. Mycket annat kommer också att ske i Ankarede i midsommar.


Se kommande program på svenskakyrkan.se eller Åanghkeren saemiensiebries Facebook-sida samt i Strömsunds gratistidning.

Till program på Svenska kyrkans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buerie båeteme Åanghkerenjeeruvasse – välkommen till Ankarede!

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: