Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Kommunens samiska samordnare utbildad i första hjälpen till psykisk hälsa

För att öka kunskapen om psykisk ohälsa och sjukdom, samt hur man känner igen symtom och kan hjälpa en person i kris, har samiska samordnare och strateger fått möjlighet att gå en utbildning. Kommunens samiska samordnare har nu kompetens att hålla i egna utbildningar i första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA).

Idag är kunskapsnivån låg när det gäller psykiska sjukdomar, det riskerar att bidra till en fördömande och nedvärderande attityd. Därför händer det att omgivningen undviker att uppmärksamma när någon har psykiska problem eller så drar sig personen att söka hjälp för sina egna psykiska problem.

Kunskapsnätverk erbjuder utbildning

För att öka kunskapen om psykisk ohälsa och sjukdom bekostar Kunskapsnätverket för samisk hälsa i Region Västerbotten en utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) för samiska samordnare och strateger. MHFA står för mental health first aid och tanken med utbildningen är att ge kunskap som gör att man kan rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

”Viktigt att synliggöra”

Kommunens samiska samordnare Aanna Johansson Larsson gick utbildningen på Karolinska institutet i Stockholm under vecka 17. Nu har hon rätt, att tillsammans med ytterligare en instruktör, hålla egna utbildningar inom området.

– Det här är verkligen ett viktigt ämne att lyfta fram, och det känns bra att jag nu har den här kompetensen. Genom synliggörande och att vi törs prata mer om hälsan inuti och inte bara hälsan ”utanpå”, så blir psykisk hälsa och psykisk ohälsa inte så tabubelagt, säger hon.

Vill du gå en utbildning?

Är du intresserad av att gå en utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa? Hör av dig till Aanna, kontaktuppgifterna finns i Kontakta oss-rutan här på sidan.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: