Lyssna på sidan Lyssna
Kollage med två bilder. Två barn sitter tillsammans i skogen. Barn spelar ett samiskt spel.

Foto: Sofi Norlén

Publicerad:

April: Rätten till det samiska språket i förskola och skola

Barn och elever har rätt till modersmålsundervisning i förskola och skola. Att få tala sitt eget språk är viktigt för identitet och samhörighet. I Strömsunds kommun sker undervisningen på flera platser.

Enligt skollagen har alla barn och elever rätt till modersmålsundervisning på samiska, både som modersmålsundervisning och som språkval från årskurs sju.

Undervisning på olika platser

I Straejmien tjïelte (Strömsunds kommun) sker undervisningen bland annat i Vattudalsskolans samiska rum. Både genom fjärrundervisning i sydsamiska och modersmålsundervisning, där förekommer också andra informationsinsatser om den samiska kulturen.


Den som vill att sitt barn ska läsa samiska kan kontakta sin rektor för förskola eller skola. Enligt lagen räcker det med att ett barn vill läsa sydsamiska för att den ska ha rätt till det. Så här står det i till exempel förskolans läroplan:

Barn som tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samer ingår, ska även stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet. Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer.

Språket viktigt för identiteten

Att få tala sitt eget språk är viktigt för identitet och samhörighet. Nyligen disputerade doktoranden David Kroik vid Umeå Universitet med sin avhandling i språkdidaktik. Han menar att det är av stor vikt att skapa rum för den samiska språkanvändningen så att språket talas, värdesätts och utvecklas. Han tror att en sydsamisk språkrevitalisering, alltså ett återuppväckande, i skolan är möjlig.


– David Kråiks uttalande om att en sydsamisk språkrevitalisering i skolan är möjlig känns hoppfullt! Det möjliggör att vi som jobbar för att bevara och utveckla sydsamiskan och skapa språkarenor i vardagen orkar kämpa vidare, säger Aanna Johansson Larsson, samisk samordnare i Strömsunds kommun.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: