Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Information med anledning av varsel inom barnomsorgen

Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har tvingats varsla 8,75 barnskötartjänster om uppsägning. Detta för att komma tillrätta med ett underskott på 4,7 miljoner kronor.
– Dessvärre ser vi en trend med minskat antal barn, och därför måste vi göra förändringar, säger förvaltningschefen Tomas Sjövall.

Hösten 2023 minskar antalet barn i förskolan, då fler går vidare till förskoleklass än vad som skrivs in i förskolan. Det, tillsammans med ett underskott på 4,7 miljoner kronor, är bakgrunden till varför barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen tvingats varsla barnskötare om uppsägning från och med i höst.


– Vi har fått ett uppdrag från den politiska majoriteten att hantera underskottet. Vi ser att våra personalkostnader har ökat kraftigt sedan 2022. Därför tvingas vi nu till åtgärder för att vi ska kunna hålla våra verksamheter igång trots färre barn, säger förvaltningschefen Tomas Sjövall.

Effektivt och samordnat

Förvaltningen arbetar nu tillsammans med förskolornas rektorer för att hitta lösningar inför hösten som innebär att resurserna används på ett mer effektivt sätt med samordningar för att minska effekterna i barnomsorgen.


– Naturligtvis är det inte roligt att behöva varsla personal, men vi måste göra allt vi kan för att anpassa barnomsorgen utifrån den negativa trend vi nu tyvärr ser när det gäller färre antal födda barn, säger Tomas Sjövall.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

  • Tomas Sjövall
    Chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen
    0670-162 96

Senast ändrad/granskad: