Lyssna på sidan Lyssna
Kvinna vid dator har digitalt möte.

Öppenvården erbjuder digitala möten vilket fungerar bra och är uppskattat.

Publicerad:

Digitala möten och läkemedelspåminnare minskar klimatpåverkan

Klimatveckan pågår och vi lyfter goda exempel från våra verksamheter. Inom vård- och socialförvaltningen används digitala möten och läkemedelspåminnare vilket är positivt för miljön och uppskattat av klienter och vårdtagare.

Öppenvården inom individ- och familjeomsorgen använder sig allt oftare av digitala möten med klienter och familjer. Det sparar arbetstid och resekostnader för alla berörda. Kommunen är till ytan stor och det är långa reseavstånd, de digitala mötena bidrar till att kunna minska resandet.

 

– Faktiskt kan digitala möten fungera ännu bättre i själva behandlingsarbetet. Genom att varva fysiska och digitala träffar har det i vissa fall blivit enklare att upprätthålla en kontinuitet i mötena. Det är också uppskattat av många familjer att verksamheten kan erbjuda denna lösning, säger förvaltningschefen Gudrun Öjbrandt.

Läkemedelspåminnare minskar resor och ökar frihet

Vård- och socialförvaltningen använder fler och fler läkemedelpåminnare som laddas med aktuella mediciner och placeras hemma hos personer som behöver stöd att ta sina läkemedel. Tidigare har stödet skett genom besök och hjälp av hemtjänstpersonal. Nu kan personerna klara det själva eller med anhörigas hjälp istället. Det blir alltså färre bilresor för hemtjänsten och mer möjlighet till självständighet för den enskilde.

 

Det gör att förvaltningen bidrar till att minska kommunens bilkörning med ungefär 1.900 kilometer per månad, och därmed minskar också koldioxidutsläppen.

 

Omsorgspersonal hemma hos boende. Sitter tillsammans vid bord.

En läkemedelspåminnare är en liten ”robot” som vägleder vårdtagare när det är dags att ta läkemedel och lämnar ut rätt dos i rätt tid.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: