Lyssna på sidan Lyssna
Tecknad mat och texten matåtervinst.

Länets gemensamma logotyp – finns på informationsmaterial om matåtervinningen.

Publicerad:

Snart får matresterna nytt liv i Strömsunds kommun

Från och med hösten 2023 kommer vi att börja med matavfallsinsamling i vår kommun. Det innebär att samtliga villor, flerbostadshus, fritidshus och verksamheter kommer att bli en del av matavfallsinsamlingen och kommer att få ett nytt kärl till sin fastighet.

Bakgrunden till att kommunen inför matavfallsinsamling är att det från och med 2024 blir lag på att biologiskt avfall ska separeras och materialåtervinnas.


Det innebär att alla Sveriges kommuner måste införa ett system för insamling, och från och med hösten kommer vi i Strömsunds kommun att kunna ta hand om vårt matavfall på ett bättre sätt.

Matavfall är en viktig resurs

Maten ska förstås ätas upp, men skal och rens är värdefullt. Nästan femtio procent av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om vi istället sorterar ur matresterna och potatisskalen kan de bearbetas i en rötningsanläggning och omvandlas till biogas som är ett miljöanpassat alternativ till fossila drivmedel som bensin och diesel.


Därför har alla kommuner i region Jämtland Härjedalen investerat för att gemensamt ta vara på matavfallet och inom några år kommer Jämtland Härjedalens nya biogasanläggning stå klar på Gräfsåsen i Östersund. Den kommer att ta hand om länets matavfall och producera biogas till fordonsbränsle. Rötresten, biogödseln, återförs som gödning till jord- och skogsbruk.

Utsortering och insamling

I avfallsabonnemanget kommer det att ingå bruna 140-literskärl för matavfall, matavfallspåsar i papper och en speciell hållare för matavfallspåsen samt en sorteringsguide.


Kommunen kommer inte att ta ut någon tömningsavgift vid tömning av behållaren för matavfall, vilket innebär att det blir en lägre avfallskostnad när du sorterar ut matavfallet från restavfallet. Vidare minskar även mängden restavfall och därmed kostnaderna för det gröna restavfallskärlet.


Insamlingen kommer att ske med nya sopbilar inredda med två fack – ett för restavfall och ett för matavfall. Detta innebär att kärlen för rest- och matavfall kommer att tömmas på samma hämtningstur.


Du som hemkomposterar kan givetvis fortsätta med det, men komposten måste vara anmäld hos kommunen, precis som tidigare.

Avfallstaxan består av tre delar

Den nya avfallstaxan börjar gälla från 1 oktober 2023 och består av tre delar: grundavgift, abonnemangsavgift och tömningsavgift.


 • Grundavgift betalas av alla hushåll och verksamheter.
  I grundavgiften för bostäder (en- och tvåbostadshus, fritidsbostäder samt flerfamiljshushåll) ingår möjligheten att nyttja återvinningscentralen, med dess möjligheter att lämna den del av hushållsavfallet som är grovavfall och farligt avfall.
  Grundavgift debiteras även för fritidshus som inte har ett abonnemang för sopkärl.
  I grundavgiften för hushåll och verksamheter ingår kundservice, administration, fakturering, information, utveckling och planering.
 • Abonnemangsavgift I den ingår kostnader för hämtning och transport av avfall, samt tillhörande kostnader.
 • Tömningsavgift betalar du när du tömmer den gröna tunnan. Den delen kan du påverka själv. Ju mer du sorterar, ju färre tömningar!
  Abonnemangs- och tömningsavgift är beroende av sopkärlets storlek samt hämtningsintervall.
Brunt sopkärl.

Alla kommer att få ett brunt sopkärl till matavfallet.

Fakta

I abonnemanget ingår

 • 140-liters brunt sopkärl
 • matavfallspåsar i papper
 • en speciell hållare för
  matavfallspåsen
 • en sorteringsguide.

Håll utkik!


Mer information om matavfallsinsamlingen kommer löpande under året.

 

Informationen kommer att samlas under kortadressen www.stromsund.se/matavfall

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: