Lyssna på sidan Lyssna

Carina Vaksdal och Marianne Holmgren arbetar som samordnare på Barnahus, ett samarbete mellan bland annat alla kommuner i länet.

Publicerad:

Uppbyggnaden av Barnahus går in på sitt tredje år

För tre år sedan började Barnahus sitt viktiga arbete för att göra processen så skonsam som möjligt och hjälpa barn som utsatts för bland annat våld, sexuella övergrepp eller som har bevittnat våld. Barnahus har sin bas i Östersund, men det finns en filial i Strömsund.

Barnahus Jämtlands län är en samverkan mellan länets alla åtta kommuner, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Region Jämtland Härjedalen.


– Att ge barnen ett så bra bemötande som möjligt, måste vara vår drivkraft, säger samordnarna på Barnahus, Carina Vaksdal och Marianne Holmgren.

Samordna utredningar

Syftet med Barnahus är att samverkande parter ska samordna sina utredningar och sitt ansvar kring barn som misstänks vara utsatta för brott. Detta ska göra processen mer skyndsam och mer skonsam för barnet. De flesta av barnförhören hålls i Barnahus lokaler i centrala Östersund. I polishuset i Strömsund finns en filial till Barnahus. Syftet med en filial är att erbjuda alla barn som kommer i kontakt med Barnahus, ett likvärdigt bemötande och omhändertagande, oavsett vart de bor i länet.

 

– Riktlinjen är att barn ska höras inom två veckor från det att en anmälan kommit in till polisen. Vår uppgift som samordnare är att kalla till och hålla i samråden, där samverkande parter träffas en gång i veckan för att gå igenom de ärenden som är aktuella, säger Marianne Holmgren.

”Barnen ska få komma till tals”

– Ett av syftena med Barnahus, är att barnen får komma till tals i en lugn och trygg miljö som är anpassad för barns behov. Där får man möjlighet att berätta om sina upplevelser för en utbildad barnförhörsledare och att de parter som behöver ta del av barnets berättelse, då ska vara där och lyssna. På så vis ska barnet bara behöva berätta vid ett tillfälle, säger Carina Vaksdal.

Över 250 utsatta barn i länet under 2022

Under år 2022 inkom 190 anmälningar till polisen, vilka hanterades hos Barnahus. I de anmälningarna finns totalt 258 barn. Det kan också vara flera olika, misstänkta brott i en och samma anmälan. Under 2022 hölls det 171 barnförhör på Barnahus, vilket är baserat på fler ärenden än året innan, då det hölls 114 barnförhör.


– Det som är positivt, är att vi nu kan samverka och värna om barnet och familjerna på ett sätt som man inte kunde göra tidigare, säger Marianne Holmgren.

Orosanmälan vid misstanke om barn som far illa

En stor och viktig del av samordnarnas arbetstid, går också åt till att vara ute och informera olika verksamheter om Barnahus, till exempel skolor och förskolor i länet. Under hösten 2022 träffade de även alla kommuners socialtjänster ute i länet för att prata om hur samverkan fungerar och kan förbättras.


– Alla som arbetar inom skola, förskola, polis, hälso- och sjukvård, har enligt lag en skyldighet att göra orosanmälan, när det finns misstanke om att barn far illa eller riskerar att fara illa, säger Carina Vaksdal.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: