Lyssna på sidan Lyssna

Kyrktåsjö skola.

Publicerad:

Kommunen får bra betyg i Skolinspektionens granskning

Under hösten har Skolinspektionen granskat hur huvudmän och rektorer arbetat för att öka andelen behöriga lärare i skolan. Totalt har 30 skolenheter ingått i granskningen, däribland Kyrktåsjö skola. Kommunens arbete får bra betyg i granskningen.

Det råder stor brist på legitimerade och behöriga lärare i Sverige. Skolverkets senaste läsårsstatistik visar att andelen lärare med behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen i grundskolan är drygt 70 procent för riket som helhet.

Kyrktåsjö skola granskades

Under hösten har Skolinspektionen granskat 30 skolenheter med låg lärarbehörighet för att ta reda på hur huvudmän och rektorer arbetar för att se till att elever får undervisning av legitimerade och behöriga lärare. I Strömsunds kommun har Kyrktåsjö skola ingått i granskningen där följande frågor varit centrala:

  • I vilken utsträckning gör huvudmannen (kommunen) och rektorn breda och uthålliga ansträngningar för att rekrytera och behålla behöriga lärare?
  • I vilken utsträckning bedriver huvudmannen och rektorn ett aktivt och strategiskt arbete för att öka behörigheten bland befintliga lärare genom behörighetsgrundande utbildning?

Kommunen får bra betyg

Skolinspektionen är positiv i sin rapport och bedömer att huvudmannen och rektorn i hög utsträckning bedriver ett aktivt och strategiskt arbete för att öka behörigheten bland befintliga lärare, till exempel genom behörighetsgrundande utbildning. Man bedömer vidare att det sker ett strategiskt arbete för att behålla behöriga lärare och när det kommer till rekrytering sker det aktivt och kontinuerligt.

 

– Det är ett mycket glädjande resultat. Det innebär ett erkännande av vårt arbete med lärarrekrytering och att vi blir stärkta att fortsätta med det goda arbetet, säger Hans Olof Carlsson, kvalitetsutvecklare och biträdande chef för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: