Lyssna på sidan Lyssna
Person står i reningsverk.

Daniel Ragnvaldsson från Envix AB förklarar reningstekniken.

Publicerad:

Pilotprojekt testar avancerad teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester

Året ut pågår ett unikt pilotprojekt i Strömsunds kommun som testar en ny, avancerad oxidationsteknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. Resultaten är mycket goda. Nyligen bjöd kommunen in till studiebesök på avloppsreningsverket och redogjorde för testresultaten.

Den metod som Strömsunds kommun nu testar kräver enbart elektricitet för reningsprocessen och det behövs inga tillsatta kemikalier. Förhoppningen är att i framtiden kunna använda tekniken i full skala på hela flödet av avloppsvatten för att minska belastningen av mikroföroreningar till vattenmiljön. Utsläppen är ett globalt problem.

Studiebesök på avloppsreningsverk

Den 17 november bjöd kommunen in till studiebesök på Strömsunds avloppsreningsverk (vid Landön). Då kunde intresserade ta del av de preliminära resultaten. Inbjudna kommunpolitiker och medarbetare medverkade och det fanns tillfälle att ställa frågor till miljöspecialister från Envix AB och ansvariga hos kommunen.


– Hittills har vi sett en bra reningseffekt på läkemedel med den här tekniken, närmare 85 procent kan renas bort. Det här är ett projekt med testning i mindre skala, det vill säga inte på allt avloppsvatten som kommer in till reningsverket, säger Helen Löfgren Larsson, VA- och renhållningschef och fortsätter:

 

– Studien ger oss värdefull kunskap, även om inget reningsverk i Sverige idag har krav på läkemedelsrening. Men nya avloppsdirektiv från EU-kommissionen är på gång och där finns förslag på reningskrav för större reningsverk.

Pågår året ut

Pilotprojektet finansieras av Naturvårdsverket och pågår året ut i samarbete med företaget Envix Nord AB. Efter slutrapport ska kommunen ta beslut om hur och om man ska gå vidare.


Man håller presentation.

Majid Mustafa från Envix AB redovisar testresultaten under studiebesöket på Strömsunds avloppsreningsverk.

Närbild på reningsutrustning.

Reningsutrustning i container.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: