Lyssna på sidan Lyssna

Publicerad:

Kommunens dialog med Länstrafiken bidrog till ändringar i busstidtabellen

Sedan 12 december trafikerar nya bussturer Strömsunds och Hammerdals industriområden. Förändringarna i tidtabellen ska underlätta för jobbpendlare och har blivit verklighet tack vare en dialog mellan Strömsunds kommun och Länstrafiken.

Med utökade turer och förändringar i tidtabellen hoppas Länstrafiken att det ska underlätta för fler att välja kollektivtrafiken till och från arbetet.

Näringsliv och utveckling gjorde enkät

– Vi har lyssnat in företagarnas behov genom en enkät och det känns väldigt bra att deras önskemål nu resulterat i förändringar i tidtabellen. Vi hoppas det här ska öka attraktiviteten och underlätta rekrytering och även bidra till miljövinster, säger Cathrine Sjögren, näringslivs- och landsbygdsutvecklare på kommunen.

Viktigt med bra pendlingsmöjligheter

Jörgen Larsson (C), ordförande i trafikutskottet, Region Jämtland Härjedalen, menar att det är viktigt att stärka pendlingsmöjligheterna i hela regionen.
– Alla delar av vår region ska ha förutsättningar att utvecklas och bidra till den regionala utvecklingen. De nya möjligheterna till arbetspendling till Hammerdal och Strömsund är ett utmärkt exempel på detta. Vi kommer fortsatt arbeta med att stärka och utveckla möjligheter för arbetspendling på fler platser i regionen.

Fakta om ändringarna i tidtabellen

  • Linje 142 med avgång kl. 5.10 måndag–fredag från Östersund. Bussen ankommer Hammerdal kl. 6.15 och Strömsund kl. 6.50. Bussen går sedan vidare till Strömsunds industriområde med ankomst kl. 6.55.
  • En ny tur för dem som slutar tidigt på fredagar har lagts in. Bussen avgår då från Strömsund kl. 12.50 och endast på fredagar. Bussen ankommer Hammerdal kl. 13.25 och Lit kl. 14.05. I Lit finns möjlighet för dem som ska vidare till Östersund att byta till linje 140 och ankomma Östersund kl. 14.35.
  • Linje 142 från Strömsunds industriområde avgår 16.10 och 16.15 från Strömsunds busstation måndag–fredag. Bussen går från Hammerdals busstation 16.50 och ankommer Östersund kl. 18.00.

Kontakta oss

Strömsunds kommun

Box 500

833 24 Strömsund

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: